Page content

Wanneer is een zelfbeeld negatief?

Wanneer is een zelfbeeld negatief?

Wanneer is een zelfbeeld negatief?

Ieder mens heeft een eigen zelfbeeld. Dit is een beeld dat je over jezelf hebt en geeft je gevoel weer dat je hebt over je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Het toont je hoe jij jezelf kent. Hierbij worden zowel de sterke als zwakke kanten bedoeld, de dingen waar je interesse naar uit gaat en de zelfreflectie op hoe je dingen aanpakt of voor jezelf kunt veranderen.

Een zelfbeeld is gebaseerd op zelfkennis, een weten wie je bent ten opzichte van jezelf en je houding tot andere mensen. Een zelfbeeld kan positief zijn, maar ook negatief. Het hangt helemaal van je manier van denken af, hoe het zelfbeeld zichzelf karakteriseert.

Kenmerken van een negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld zorgt ervoor dat je je op een bepaalde manier gaat gedragen. Zo kun je je terugtrekken uit sociale omgang met anderen, omdat je overtuigd bent dat je toch niet welkom bent. Mogelijk heb je naast een negatief zelfbeeld ook faalangst, waarbij je het moeilijk vindt om jezelf te laten zien, uit angst om afgewezen of uitgelachen te worden.

Je kunt jezelf daarentegen ook heel assertief neerzetten, om juist te tonen wat je waard bent. Je gaat hierdoor echter eerder in gevecht met de mensen om je heen, omdat je eigenlijk verwacht dat zij jouw waarde niet zullen herkennen. Wanneer je een negatief zelfbeeld hebt, voel je je onzeker, heb je weinig zelfvertrouwen en buitengesloten. Je weet immers niet goed hoe je je welkom kunt voelen.

Projectie van zelfbeeld

Je zelfbeeld wordt bepaald over de ideeën die je over jezelf hebt. Wanneer je veel negatieve gedachten hebt over wie je bent, hoe je eruitziet of over hoe je je gedraagt, zul je ook vanzelf een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Door nadruk te leggen op je minder goede kanten, wordt je gemoedstoestand ook steeds verder de zwaarte in getrokken. Afhankelijk van waarop je je negatieve zelfbeeld projecteert, zul je proberen dit aspect in jezelf te blijven forceren.

Je verlegt de aandacht op iets wat enkel een symptoom is van je eigen zelfbeeld. Iemand met een negatief zelfbeeld kan zo de aandacht verleggen naar de fysieke uitstraling en van mening zijn dat de vervelende gevoelens die ze ervaren een gevolg zijn van het feit dat hun lichaam te dik of te dun is. Zo zijn er tal van aspecten waarop het negatieve zelfbeeld geprojecteerd kan worden.

Zelfvertrouwen kweken

Een negatief zelfbeeld ontstaat vaak wanneer er een gebrek aan zelfvertrouwen is. Zelfvertrouwen is een belangrijk onderdeel van een persoonlijkheid en bepaalt in welke mate men in staat is om doelen te bereiken en om te gaan met tegenslagen. Ook spoort het je aan om voor jezelf en je idealen op te komen. Weinig zelfvertrouwen zorgt voor een gevoel van tekortschieten, alsof je niet goed genoeg bent.

Dit zorgt dus weer voor een negatief zelfbeeld, waardoor het zelfvertrouwen opnieuw laag blijft. Het is daarom belangrijk om aan het zelfvertrouwen te werken. Hierdoor kun je jezelf op een andere manier presenteren en zal ook je zelfbeeld zich aanpassen aan de nieuwe ervaringen.

Positief versus negatief zelfbeeld

Op de vraag: wanneer is een zelfbeeld negatief? kun je antwoorden door het verschil tussen positief en negatief aan te tonen. Bij een negatief zelfbeeld handelt iemand vanuit een gevoel van ‘tekortschieten’. Dit kan zich uiten in een onzichtbaar worden, maar evenzo in een overmatig presteren.  Er zit geen rust in hoe iemand zich presenteert. Bij een positief zelfbeeld gaat het over ‘goed zijn zoals je bent’ en daarin berusten. Het is niet geforceerd.

Wanneer is een zelfbeeld negatief? Doe de test!

Wil je weten of jij een negatief zelfbeeld hebt? Download dan hier gratis de zelfbeeldtest.

    Comment Section

    0 reacties op “Wanneer is een zelfbeeld negatief?

    Plaats een reactie


    *