Page content

Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld?

Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld?

Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld?

Een negatief zelfbeeld kenmerkt zich vaak door een gebrek aan zelfvertrouwen. Je kunt het moeilijk vinden om jezelf te accepteren zoals je bent of weinig waardering opbrengen voor hou je met dingen omgaat. Het is zeker geen zeldzaam verschijnsel, want veel mensen worstelen met een negatief zelfbeeld. Dit kan in mindere mate opspelen, echter kun je er ook dusdanig hinder aan ondervinden dat je je weg moeilijk kunt vinden.

Hoe herken je een negatief zelfbeeld?

Een negatief zelfbeeld kan zich uiten op verschillende manieren. Het kan zijn dat je je onzeker voelt en daardoor bepaalde sociale gelegenheden vermijdt. Ook kenmerkt een negatief zelfbeeld zich door het hebben van angsten, of gevoelens van ‘niet genoeg zijn’.

Het kan ook zijn dat je juist heel perfectionistisch wordt en dat alles op een bepaalde manier moet worden uitgevoerd. Op deze wijze kun je een gevoel van controle uitoefenen op een situatie waar je je anders geen raad mee zou weten.

Mogelijk ben je snel boos en gebruik je dit ook als verdedigingsmechanisme, zodat mensen er niet achter komen dat je je eigenlijk ongemakkelijk of onwelkom voelt. Afhankelijk van hoe jij je voelt, hoe negatief je zelfbeeld en je ervaringen in hoe anderen op jou reageren, zal een negatief zelfbeeld zich uiten op verschillende manieren.

Negatief zelfbeeld door onvervulde behoeften

De basisovertuigingen die we opdoen over of we wel of niet geaccepteerd worden zoals we zijn, worden gevormd in je eerste levensjaren. Als baby ben je volledig overgeleverd aan de willekeur van je ouders. De mate waarin zij interesse tonen in het wel en wee van jouw afhankelijke behoeften bepalen welke overtuigingen jij over jezelf hebt geïmplementeerd.

Naarmate je opgroeit en de volwassenheid betreedt, zul je deze overtuigingen moeten herzien. Ze bepalen namelijk hoe jij over jezelf bent gaan denken en beïnvloeden hoe jij ervaart wat anderen van jou vinden. Wanneer je ouders, docenten en andere bekenden tijdens je opgroeien weinig aandacht schonken aan jouw basisbehoeften, dan ontwikkel je daardoor vanzelf een negatief zelfbeeld.

Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld? Het gaat van kwaad tot erger

Met het ontwikkelen van een zelfbeeld wordt voortgebouwd op bestaande ervaringen. Dit betekent dat elke ervaring die je in de vroege jeugd opdoet, een basis vormt voor ervaringen die daar weer op volgen. Zijn deze ervaringen minder tegemoetgekomen in wat jij nodig had, dan heeft dit een blauwdruk achtergelaten voor een negatief zelfbeeld.

Waar je nog steeds verwacht dat de behoeften ontmoet worden, bemerk je echter dat ook in volgende ervaringen hieraan voorbijgegaan wordt. Het negatieve zelfbeeld groeit zo ongemerkt totdat het dusdanig verankerd is, dat je jezelf niet langer meer anders kent.

Verantwoording nemen

Een eerste stap om een negatief zelfbeeld om te draaien, is door er erkenning aan te geven. Accepteer dat de ervaringen in je leven een dergelijk gevoel in je hebben ontwikkeld. En applaudisseer voor jezelf voor hoe je er tot nog toe mee bent omgegaan om jezelf staande te houden. Door waardering voor jezelf op te brengen kun je je zelfbeeld bijstellen. Ook al is het leven (tot nu toe) wellicht niet helemaal gelopen zoals je graag had gezien.

Je zult hierin je verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens moeten nemen. Enkel jij kunt het negatieve zelfbeeld terugdraaien naar een positiever beeld over jezelf. Door de vraag: Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld? onder de loep te nemen, kun je vanzelf traceren waar het voor jou allemaal begonnen is.

En in hoeverre je dit nog met je mee wilt dragen voor de jaren die komen. Wat geweest is, hoeft zeker niet altijd zo te blijven. Jij hebt controle over je eigen zelfbeeld.

Download de zelfbeeldtest!

Ben jij benieuwd of jij echt een negatief zelfbeeld hebt? Download dan hier de zelfbeeldtest gratis.

    Comment Section

    0 reacties op “Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld?

    Plaats een reactie


    *