Wat is persoonlijke ontwikkeling?

Ieder mens kent de behoefte om de kwaliteit van zijn of haar leven te verbeteren. Ongeacht of je hier nu bewust mee bezig bent of gewoon je weg vervolgt. Er zijn altijd momenten waarop een keerpunt merkbaar wordt en je voor bepaalde belangrijke keuzes komt te staan. Keuzes die het verloop van je leven een andere wending geven.

Als je de keuzes die het leven je biedt te lang negeert kun je vastlopen. Er zijn mensen die zelfs depressief worden of een burn-out krijgen. Allemaal tekenen van het leven dat je niet op de goede weg zit. Eigenlijk heb je dan geen andere keuze meer dan aan de slag gaan met persoonlijke ontwikkeling. Mooi systeem eigenlijk hè? Dat je simpelweg vastloopt als je het verkeerde pad bewandelt.

Meer regie over je eigen leven

De kracht van persoonlijke ontwikkeling (zelf ontwikkeling) is dat je zelf meer regie kunt nemen over je leven. Situaties zullen hierdoor minder onverwacht plaatsvinden, zonder dat je er zelf iets over te zeggen hebt. Door meer aandacht te besteden aan je eigen gevoelens en gedachten, kun je in kaart te brengen wat je uit het leven wilt halen en hoe je dit kunt realiseren.

De eerste stap is bewustwording

Bewustwording is een essentiële eerste stap om te kunnen bepalen waar je verlangens en ambities liggen. Om te ontdekken welke kwaliteiten je bezit die je kunt gebruiken om hiernaar toe te werken. Persoonlijke ontwikkeling is een krachtig en noodzakelijke kundigheid waarmee je je eigen leven kunt verbeteren. Door hier meer aandacht aan te geven, kun je dit steeds effectiever inzetten om de doelen te behalen die je voor je eigen leven zet.

Voor veel mensen is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk gegeven. Zeker als je daadwerkelijk grip wilt hebben op de veranderingen die zich in je leven plaatsvinden, dan is het prettig om hier bewust mee bezig te zijn.

Je kunt zo ontdekken wat belangrijk voor je is, welke ervaringen je graag zou willen hebben en hoe je dit het beste kunt realiseren. Ook zal je ontdekken waar nog obstakels voor je liggen. Niet alleen in je denken maar ook in je gevoelswereld. Toch hoeven obstakels niet negatief te zijn. Dit zijn juist je ontwikkelpunten. 

Jij kunt kiezen!

Het aspect van keuze is hierin doorslaggevend. Hoe meer je overtuigd raakt van het feit dat je een keuze hebt om dingen te veranderen, des te gemakkelijker zal je je kunnen realiseren welke stappen nodig zijn om te komen waar je wilt zijn. Je kunt jezelf hierin doelen stellen en verschillende aspecten van het leven aangrijpen om jezelf verder in te ontwikkelen.

In het proces van persoonlijke ontwikkeling zijn verschillende fases te herkennen, die uiteindelijk tot een succesvol eindresultaat kunnen leiden. Persoonlijke ontwikkeling is dus duidelijk niet in een enkele stap te volbrengen, maar vergt uithoudingsvermogen, inzet en vastberadenheid.

Het is een levenslang proces waarbij je telkens een nieuw aspect aanpakt en nieuwe inzichten vergaart, die je verder helpen om je gekozen doelstellingen te bewerkstelligen. Dit klinkt misschien een beetje vermoeiend maar als je ergens energie van krijgt dan is het wel van jezelf ontwikkelen.

Bewustwording door zelfreflectie

Persoonlijke ontwikkeling (zelf ontwikkeling) valt en staat met je vermogen om je bewust te worden van wie je bent en wat je wilt ervaren in het leven. Dit kan een gegeven zijn waar veel mensen voor wegvluchten, uit angst voor de emotionele lading die vaak ermee gemoeid is.

Bewustwording vraagt van je om te kijken naar stukken van jezelf die verbetert kunnen worden. Stukken die je weerhouden van het beleven van jezelf in kracht en zekerheid. Oud zeer kan hierbij zeker omhoogkomen, of je zult je realiseren dat je tegen welke onzekerheden je aanloopt, alvorens het einddoel in zicht kan komen.

Zowel motiverend als confronterend

Bewustwording is hierdoor zowel motiverend als confronterend. Zodra je je op het pad van persoonlijke ontwikkeling begeeft echter, is dit een onmisbaar element. Het brengt je het inzicht dat je nodig hebt om verder te komen, om dichterbij jezelf te blijven en te kiezen voor wat je waard bent.

Zonder bewustwording kun je niet uit een huidige situatie komen. Het is nodig om je bewust te maken van je eigen gevoelens en denkpatronen, zodat je deze kunt aanpassen en verwerken indien dit nodig is.

Je gedachten bepalen immers hoe je in het leven staat. Hoe beter je hier grip op krijgt, des te gemakkelijker valt het proces te sturen in een richting die jij graag ziet ontvouwen. Zelfreflectie is dan ook de methode om tot bewustwording te komen.

Aspecten voor persoonlijke ontwikkeling

Ieder mens kent kanten aan zijn of haar eigen persoonlijkheid die verder mogen worden ontwikkeld. Vaak zijn dit aspecten in de communicatie met anderen, waarbij je wilt leren om gemakkelijker jezelf in sociale situaties te presenteren, zelfverzekerder over te komen en meer impact of invloed op je omgeving te kunnen hebben, op een manier waarin je gerespecteerd wordt.

Als meer wilt lezen over je eigen gedrag in relatie tot de ander, is dit artikel super interessant voor je.

Naar het verbeteren van je communicatie skills, kun je ook je zelfvertrouwen willen vergroten, minder beïnvloedbaar willen zijn voor meningen van anderen, beter je eigen koers leren varen of concrete doelen willen bereiken.

Minder druk en meer rust

Persoonlijke ontwikkeling kan zo voor diverse aspecten worden ingezet om je drijfveren te versterken, je kwaliteiten en talenten zichtbaar te maken en om doelstellingen te halen. Hierdoor zul je uiteindelijk minder druk en meer rust gaan ervaren en je jezelf beter gaan voelen.

Het is zeker mogelijk om je leven een eigen richting te geven, zolang je bereid bent om de inzet te geven die hiervoor nodig is. Het kan voor je verduidelijken welk carrière pad je wilt bewandelen, wat voor soort relatie je wilt hebben met andere mensen en welke rollen je in het leven wilt aannemen of liever naast je neerlegt.

Afbeeldingsresultaat voor persoonlijke ontwikkeling


Persoonlijke ontwikkeling kan worden ingezet voor het beter benutten van je eigen talenten. Je kunt een vernieuwde manier van denken en handelen bewerkstelligen waardoor je op een meer effectieve wijze deel kunt nemen aan de maatschappij. Mooi bijkomend voordeel is dat je een prettigere omgang met anderen kunt aanleren.

Weet dat je een keuze hebt


Het belangrijkste aspect van persoonlijke ontwikkeling, na de eerste bewustwording, is het besef dat je zelf keuzes kunt en mag maken om richting te geven aan je eigen doelstellingen. Het keuze aspect geeft je een gevoel van macht en zeggenschap over hoe je het leven kunt ervaren.

Hoe beter inzicht je hebt in je eigen verlangens, wensen en kwaliteiten, des te geloofwaardiger zal het voor je worden om dit te brengen tot een realiteit. Het is belangrijk om hierbij te kijken naar wat je verlangens, dromen en ambities zijn.

Doorbreken van patronen uit het verleden

Wat is werkelijk belangrijk voor je en waar haal je energie uit? Kijk hierbij ook naar je valkuilen of patronen uit het verleden die nu je handelen bemoeilijken.

Gedurende het verloop van je leven, bouw je overtuigingen op die je kunnen belemmeren of weerhouden van het nastreven van je dromen. De bewustwording brengt inzichten in waar je tegenaan loopt, wat je hiervan nog hoeft mee te dragen en wat je kunt doen om hierin een verandering in aan te brengen.

Een doorbreken en verwerken van oude, instinctief beperkende gevoelens en overtuigingen kunnen je tot keuzes brengen of genomen beslissingen kunnen worden heroverwegen.

Waar je eerst een bepaalde aangeleerde benadering tot zaken of situaties volhield, kan nu ruimte komen voor spontane initiatieven buiten de vertrouwde comfortzone. Het maken van een bewuste en gemotiveerde keuze is hierin doorslaggevend. Zo kom je tot nieuwe oplossingen en kunnen veranderingen daadwerkelijk in werking worden gezet.

Uitdagingen en voortgang

Na het maken van een keuze en een eerste stap zetten in een nieuwe richting, zal je merken dat de persoonlijke ontwikkeling verschillende uitdagingen gaat opgooien. Je zult worden getest in de volharding waarmee je trouw bent aan je groeiproces.

Er zullen zich verschillende situaties voordoen, waarbij je wordt uitgedaagd om vast te houden aan je nieuwe manier van denken en handelen.

Val je hierbij terug in je vertrouwde reactiepatronen, gebaseerd op aangeleerde overtuigingen en herkenbare gevoelens van weleer? Of durf je vast te houden aan het vertrouwen dat je een nieuwe methode mag beoefenen, die je naar andere uitkomsten zullen brengen?

Grote kans dat je de eerste keren in je oude patronen vervalt. Wees niet getreurd, je hebt in ieder geval door dat je in een oud patroon zit. Bewustwording is écht de eerste stap naar verandering.

Herkennen van reactiepatronen

Als de oude reactiepatronen kunt leren herkennen, in plaats van een bevestiging dat nieuwe wegen onbegaanbaar zijn, kan het je steunen om deze fase binnen het proces te overbruggen.

De nieuwe gedachtepatronen kunnen zo integreren en vorm krijgen, waardoor de persoonlijke ontwikkeling voortgang maakt. Het geleerde kan zo worden behouden en je zult een verandering in jezelf en benadering bemerken.

Wil je meer lezen over bewustwording en bewust bekwaam worden? Lees hier even verder!

Belemmerde programmatie

Persoonlijke ontwikkeling kan een hele uitdaging zijn. Veel mensen vermijden om die reden het proces van bewuste groei. Het vooruitzicht van het doorvoelen van diepgewortelde gevoelens en aangeleerde gedachtepatronen is best spannend.

Toch biedt persoonlijke ontwikkeling je de mogelijkheid om juist aan deze oude invloeden te ontkomen. Hierdoor kun je steeds beter je leven in eigen kracht en zeggenschap vormgeven.

Oude programmatie over wie je bent, wat je zou moeten willen of hoe je leven moet zijn, kunnen je enorm belemmeren. Hiermee hou je jezelf weg bij alles wat je graag zou willen beleven. Dit kunnen invloeden uit je opvoeding zijn, of voorafbepaalde leefpatronen uit je cultuur of de maatschappij waarin je leeft.

Persoonlijke ontwikkeling helpt je om hierin je eigen gedachten, verlangens en gevoelens te hervinden.  Word je je hier meer bewust van? Dan kun je de oude programmatie gaan loslaten en dit vervangen met eigen, motiverende gedachten. Nieuwe keuzes kunnen zo gemaakt worden en stappen richting een zelf vervullend bestaan.

Zelfliefde

Het aangaan van persoonlijke ontwikkeling is een bewuste keuze voor jezelf en het leven zoals jij dit graag wilt zien. Het betreft een oprechte daad van zelfliefde, waarbij je in eerste instantie trouw bent aan je eigen verlangens, zonder hiermee anderen te willen benadelen.

Het vraagt je om bewust naar jezelf te kijken. Om te zien wie jij bent, wat jij wilt voor jouw eigen leven en dat je de moed opbrengt om hierin daadwerkelijk stappen te zetten. Het is een intensief proces, maar het kan wel uiteindelijk de gewenste en langverwachte resultaten opleveren. Resultaten die anders voorgoed verloren kunnen gaan.

Persoonlijke ontwikkeling helpt je te realiseren dat je meer uit het leven kunt halen dan vaak voor mogelijk gehouden wordt. Het zet je op een pad van zelfrealisatie, verwondering en uitdagingen, aspecten die allen leiden tot het hervinden van wie je werkelijk bent.

Kun je de moed vinden en het opbrengen om voor jezelf te kiezen? Dan kun je de zorg en ondersteuning vinden die je nodig hebt om je eigen verlangens en dromen na te jagen. Verandering begint immers altijd bij jezelf. Alleen jijzelf kunt de verandering teweegbrengen die je nodig hebt om een leven te leiden dat vertegenwoordigt wie jij bent.

Professionele ondersteuning

Er is genoeg dat je zelf kunt doen om je persoonlijke ontwikkeling een flinke boost te geven. Zo kun je mediteren om tot rust te komen en je gedachten te ordenen, of om op nieuwe gedachten te komen.

Ook kun je verschillende trainingen volgen, waarbij je weerbaarder wordt en sterker in je eigen schoenen leert staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen om je zelfvertrouwen te versterker of je spreekvaardigheden te verbeteren.

Ook kun je kiezen voor meer alternatieve methoden. Denk hierbij aan NLP of andere therapieën die specifiek gericht zijn om de persoonlijke ontwikkeling aan te moedigen.

Wanneer je nog veel oude ballast met je mee draagt, kan dit een goed ontwikkelingsproces in de weg staan. Je doet er dan goed aan om professionele begeleiding te overwegen. Je kunt dan effectief ondersteund en gestimuleerd worden. Met een beetje hulp kun je makkelijker je belemmeringen de baas, zodat je dichterbij het leven komt dat je graag zou willen leven.

Er zal aandacht en begrip zijn voor het emotionele proces dat onderdeel is van de persoonlijke ontwikkeling. Je zal zo sneller stappen binnen je ontwikkeling kunnen maken. Daarnaast krijg je handvatten om in te zetten in het dagelijks leven.

Leg de focus op jezelf

Persoonlijke ontwikkeling zet je in wanneer je het leven of aspecten die hier deel van zijn, wilt verbeteren. De basis van dit proces is zelfkennis en het herkennen van je eigen kwaliteiten en behoeften.

In deze maatschappij wordt verwacht dat je jouw aandacht vooral bij anderen legt. Dat je je richt op wat je voor een ander kan betekenen. Het is dus  bewonderenswaardig als je de moed kunt opbrengen om jezelf voorop te zetten.

Dit kan in het begin tegenstrijdig voelen. Toch zal je zodra je je beter gaat voelen, veel meer waarde kunnen bieden voor anderen. Ze zeggen niet voor niets, je kunt pas een ander helpen als je eerst jezelf helpt.

Met andere woorden, persoonlijke ontwikkeling is niet egoïstisch. Het is juist het mooiste wat je kunt doen voor jezelf én een ander!