Bindingsangst of verlatingsangst, dit doe je er aan!

Bindingsangst of verlatingsangst, dit doe je er aan!

De aantrekkingskracht tussen mensen die angst hebben om zich te binden en mensen die angst hebben om verlaten te worden, is opvallend. Ze zoeken elkaar op en triggeren zo steeds opnieuw hun oude wonden.

Wanneer je bang bent om verlaten te worden, kun je helemaal gek worden. Je verstand weet wel dat je partner niet zomaar bij je weg gaat, maar je gevoel laat je hier niet op vertrouwen.

Wanneer je juist angst hebt om je te verbinden in een relatie, dan hebben de mensen dichtbij je hier meestal als eerste last van. Zelf zul je er pas last van krijgen op het moment dat je je eenzaam gaat voelen.

Hoe zeer beide angstgevoelens zich ook aantrekken, het zijn twee op zichzelf staande emotionele problemen. In dit artikel worden beiden apart uitgelegd en krijg je tips hoe ermee om te gaan.

Bindingsangst

Het woord geeft precies goed weer waar het over gaat, namelijk de angst om je te binden. De angst om je vrijheid te verliezen, zodra een intieme relatie wordt aangegaan. Het wordt ook wel omschreven als een hechtingsprobleem, dat een hoopvolle relatie helaas bij voorbaat al kan laten mislukken.

Om de angst om je te binden en de gevolgen beter te begrijpen, is het goed om eerst te kijken naar wat verbinden precies betekent.

Wat is je verbinden?

Je ergens aan binden of verbinden wil zeggen dat je een verplichting aangaat om al het nodige te doen dat van je gevraagd wordt in een bepaalde situatie.

In een relatie betekent dit dat je betrokken raakt bij iemands persoonlijke leven, dat je emotionele banden aangaat en dat je het beste van jezelf geeft.

Mensen willen van nature graag vechten voor iets dat ze willen hebben of waar ze van dromen. Ze wijden zich graag aan hetgeen dat waarde geeft aan hun leven.

Toewijding, toezegging en verbinding

Toewijding is een kracht diep in jezelf, die je motiveert om vooruit te gaan, ondanks de moeilijkheden op je pad. De kracht die je helpt om dingen te bereiken die waardevol voor je zijn, waardoor je contacten legt met mensen, met een doel of simpelweg met jezelf.

Toezeggingen, bewust of onbewust, geven betekenis aan je leven. Het maakt je betrokken, stelt waarden vast en verplicht je tot het bereiken van de doelen die je zelf hebt voorgesteld.

Om dit alles te kunnen bereiken is de wil om je te verbinden, jouw intentie en je motivatie, de sleutel om tot uitvoering te komen.

Verbinden in relatie blijkt minder populair

Maar hoe sociaal mensen van nature ook zijn, hoe graag ze zich willen verbinden, in de tijd van nu geven toch veel mensen de voorkeur aan een leven alleen. Waarom wordt hiervoor gekozen?

Blijkbaar is het opgeven van individuele vrijheid, het gevoel gebonden te zijn aan een andere persoon met zijn moeilijkheden en problemen minder aantrekkelijk geworden.

Daarmee worden er op het gebied van relaties steeds minder compromissen gesloten, de verbinding wordt niet meer aangegaan.

Vanwaar de angst om te verbinden?

Naast dat je kunt kiezen om je niet te verbinden, bestaat er ook de angst om je te verbinden.
Deze angst om te verbinden kan meerdere oorzaken hebben:
 • Door overbescherming, ontstaan wanneer je opgevoed bent in een wereld waar alles vanzelf is gegaan. Je leefde in welzijn zonder hier iets voor te hoeven doen, er waren (bijna) geen grenzen en je leerde niet om problemen op te lossen. Deze situaties hebben je uiteindelijk onzeker gemaakt. Een onzekerheid die ontstaat wanneer er zich in je leven moeilijkheden of veranderingen voordoen waarbij je niet geleerd hebt hoe hiermee om te gaan.
 • Door faalangst, wanneer je een laag zelfbeeld hebt. Je zult het lastiger vinden om risico`s te nemen en de angst om te falen zal ervoor zorgen dat je jezelf binden of verbinden uit de weg gaat.
 • Door het ontbreken van een goed evenwicht tussen verlies en winst. Vaak, wanneer de garantie niet kan worden gegeven dat de winst meer zal zijn dan wat iets kost, wordt al snel de afweging gemaakt dat iets de moeite niet waard is. Een verbinding wordt bij voorbaat niet aangegaan.

Hoe is het te herkennen?

Het woord bindingsangst doet vermoeden dat je daadwerkelijk last hebben van angst en dat ook zo kunt herkennen. Niets is minder waar. Wanneer je je niet kunt verbinden met een partner in een relatie dan uit zich dat meestal op hele andere manieren.

Kijk maar eens of je je kunt herkennen in een of meerdere van onderstaande punten:
 • Je bent al een lange tijd alleen en je onderneemt maar weinig om iemand tegen te komen.
 • Twijfel is aan de orde van de dag, je vraagt je steeds af of dit het wel echt is.
 • Je weet altijd wel met een kritische blik de ander te beoordelen, door vooral te kijken wat er mis is met de ander.
 • Je voelt je snel benauwd en beklemd in een relatie.
 • Vanaf het begin stuur je aan op vrijheid, door elkaar vooral niet te vaak te willen zien.
 • Je bespreekt je gevoelens niet met je partner, dat deel houd je liever voor jezelf.
 • Op het intieme vlak geef je jezelf niet volledig, je beleeft je gevoelens oppervlakkig.
 • Een emotionele verbinding met je partner lijkt te ontbreken. Het lijkt alsof elkaar aanvoelen niet lukt.
 • Denken en praten over een gezamenlijke toekomst probeer je zoveel mogelijk te vermijden.
 • Je flirt makkelijk met anderen, doordat je je niet hecht aan je partner.
 • Een lange en stabiele relatie heb je door bovenstaande mogelijk nooit eerder gehad.

Wat te doen?

1. Vergroot je zelfvertrouwen

Een van de belangrijkste oorzaken van bindingsangst is het gebrek aan vertrouwen in jezelf. Om dit te veranderen is het belangrijk dat je werkt aan je zelfrespect. Je mag gaan leren vertrouwen op je eigen vermogen om te leren en te bereiken wat je voor ogen hebt. In het geval van een relatie is dat leren om te vertrouwen dat je jezelf kunt verbinden met iemand anders.

2. Leer goed voor jezelf zorgen

Voor jezelf zorgen kan op veel manieren. Natuurlijk zorgt een verzorgd uiterlijk ervoor dat je van jezelf gaat houden. Je gaat jezelf meer waarderen, het geeft je positieve energie en dat straal je dan ook uit.

Maar voor jezelf zorgen kan ook van binnen uit. Leren luisteren naar je hart en je gevoel. Vervelende gevoelens zoals irritatie, benauwdheid en weerstand worden vaak uit de weg gegaan. Ze worden weggedrukt en je bent je er ook niet meer zo van bewust.

Toch zijn de gevoelens er wel en hopen ze zich op. Op de achtergrond. Tot het moment dat alles te veel wordt en ze zich uiten in een felle reactie zoals letterlijk en figuurlijk afstand nemen, ruzie maken of zelfs de relatie verbreken.

Door goed voor jezelf te zorgen en te luisteren naar je gevoel, kun je op tijd op een liefdevolle manier afstand nemen wanneer dat nodig is. Zo voorkom je dat een negatief gevoel steeds sterker kan worden en uiteindelijk escaleert.

3. Herken je angsten

Daarnaast is het belangrijk dat je je faalangst en overtuigingen die jou weerhouden om risico`s te nemen gaat uitzoeken en analyseren. De eerste stap wanneer je last hebt van angsten is om ze te herkennen en uit te spreken.

Onthoud dat wanneer je angst voelt voor een positieve situatie, dat deze je ook gelukkig kan maken. Angst is irrationeel en het is dus belangrijk dat je het wegneemt om te voorkomen dat de angst je in de weg staat en pijn gaat doen.

Het zijn meestal de negatieve, overdreven, pessimistische gedachten die jouw toekomst `voorspellen` die met je aan de haal gaan. Maar het zijn allemaal verkeerde denkstijlen. Het voedt alleen je angsten en onzekerheden en het is niet gebaseerd op de realiteit.

4. Weet dat problemen en twijfel bij iedereen voorkomen

Een ander belangrijk punt is om niet meteen op de vlucht te slaan bij de eerste twijfels of problemen die je tegenkomt. Ieder mens twijfelt, simpelweg omdat niemand alles kan weten over alle aspecten die we tegenkomen in het leven.

Toch is er altijd wel iemand die je kan helpen. Iemand die de juiste woorden vindt, iemand die je kan geruststellen en die de situatie vanaf een afstand kan analyseren. Dat kan soms al genoeg zijn.

Problemen maken deel uit van het leven, dat geldt voor iedereen. En hoe moeilijk iets soms lijkt, elk probleem kent zijn oplossing. Je moet er alleen naar op zoek gaan.

5. Communiceer

Goed leren communiceren is misschien wel een van de belangrijkste oplossingen. Leer om te vertellen hoe je je voelt binnen je relatie, zelfs wanneer je nog in de datefase zit! Zeg het als je je beklemd voelt en durf vooral aan te geven wanneer je rust en ruimte nodig hebt om weer tot jezelf te komen.

Communiceer op een liefdevolle en niet-aanvallende manier. Respectvol en open. Geef aan dat jij even vol zit of dat je je overprikkeld voelt. Laat de ander vooral weten dat je de ander nog steeds leuk vindt.

Doordat je van elkaar weet wat de ander nodig heeft, wat de verlangens of moeilijke punten zijn, kun je je veel sneller relaxt voelen in een relatie.

6. Neem verantwoordelijkheid

Als laatste is het belangrijk om verantwoordelijkheid te leren nemen. Neem verantwoordelijkheid voor je gebreken en voor je leerprocessen. Leg het probleem niet bij de ander neer. Verantwoordelijkheid nemen is een stap die makkelijker wordt naarmate je vordert met het werken aan je zelfrespect.

De angst om te verbinden en de angst om verlaten te worden, ze liggen zo dicht bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille en beiden geven uiting aan een onveilige hechtingsstijl. Je weet namelijk nooit zeker of je wel krijgt wat je emotioneel nodig hebt in een relatie. Het gemis hiervan doet pijn.

Zowel de angst om verlaten te worden of juist de angst om te verbinden, hebben beiden te maken met de aanpak die je onbewust gekozen hebt. Het kan namelijk zo zijn dat wanneer je in de ene relatie angst had om je aan je partner te binden, je in de andere relatie juist angst hebt om je partner te verliezen, aangezien deze veel minder bereikbaar is dan je gewend was.

Verlatingsangst

Wanneer je gaat zoeken op internet is het best opvallend dat de eerste posities en de meeste resultaten verwijzen naar de angst om verlaten te worden bij honden en andere huisdieren. Toch treft dit emotionele probleem ook mensen, waarbij het vaker voorkomt bij volwassenen dan bij kinderen.

Verlatingsangst is letterlijk de angst om te moeten scheiden van mensen of een leefomgeving waar je aan gehecht bent en bij wie je je veilig voelt. Er ontstaat een probleem, wanneer de angst blijft terugkeren en deze de volwassene beïnvloedt op een manier die niet past bij het ontwikkelingsniveau.

Verlatingsangst maakt inmiddels officieel deel uit van de diagnostisch criteria, vastgelegd in het diagnostisch en statistisch handboek (DSM-V) in de psychologie.

Waar komt het vandaan?

De sterke angst die je kan overkomen op latere leeftijd, heeft te maken met het verliezen van het gevoel van veiligheid. Vaak gaat dit over ouders, maar heel vaak ook over partners.

Angst is een reactie, een natuurlijk en aanpassend mechanisme dat je waarschuwt voor een mogelijk risico. In dit geval word je gewaarschuwd voor het risico om alleen te zijn. Een oncontroleerbare situatie die je niet wil laten ontstaan.

De mate van de angst die je kunt voelen, heeft te maken met de vaardigheden die je hebt ontwikkelt om met onaangename situaties om te gaan. Uiteraard is het volstrekt normaal om in bepaalde situaties angst te voelen. Maar het wordt een probleem wanneer angst een stoornis wordt en je gaat beperken in het leven van alledag.

Wat zijn de symptomen binnen een relatie?

Hieronder volgt een rijtje met symptomen die optreden wanneer je last hebt van de angst om verlaten te worden:
 • Permanent angstig zijn om alleen te zijn of terecht te komen in situaties waar je geen veiligheid of hechting voelt.
 • Je weigert om veilige plaatsen te verlaten, zoals je huis.
 • Een continue bezorgdheid over mogelijk overlijden van je partner.
 • Nachtmerries hebben over dat je partner je verlaat.
 • Last van lichamelijke symptomen, zoals hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid of zelfs overgeven, zodra je denkt aan een mogelijke scheiding met je partner.

Wat kun je doen?

De strategie die je helpt bij het oplossen van het probleem bestaat uit twee delen:

1. Bewustwording

Je zult je ervan bewust moeten worden dat de angst om mensen aan wie je gehecht bent te verliezen, een overtuiging is en geen realiteit. Door je hiervan bewust te worden, zal je de gedachte aan verlies en de emotie die dit met zich meebrengt in twijfel gaan trekken. Dat stelt gerust en je zult vooruitgang boeken.

2. Werken aan emoties

De tweede stap is werken aan de emoties die de angst bij je oproepen. Je zult moeten leren om op een goede manier met je emoties om te gaan. Wanneer dit lukt, geeft het een gevoel van bekwaamheid. Je gaat je zelfverzekerder voelen, je gaat afhankelijkheid overwinnen en daardoor bereik je een gevoel van onafhankelijkheid.

Zoek hulp als het niet alleen lukt

Bovenstaande twee fasen van de behandeling kunnen moeilijk zijn om zonder hulp uit te voeren. Het beheren van je emoties, je angsten voor de toekomst en de onzekerheden die hiermee gepaard gaan, kunnen je verhinderen om vooruit te komen.

Je wordt tegen gehouden om je verlangens en ambities waar te maken. Het is daarom absoluut niet vreemd en zelfs aan te raden om hulp hierbij te zoeken. Dat kan hulp zijn in de vorm van informatie inwinnen en tips verzamelen, een online training volgen of aankloppen voor professionele hulp bij een psycholoog.

Tot slot, respecteer en accepteer

Voor een goede relatie tussen twee partners is respect naar elkaar van belang. Twee individuen met ieder een eigen komaf gaan samen een geheel vormen. Dat is een proces dat tijd en vertrouwen kost.

Wanneer jij de persoon bent met angst om verlaten te worden, zul je jouw partner meer ruimte kunnen geven. Simpelweg omdat je gewerkt hebt aan je zelfvertrouwen en daardoor onafhankelijk in de relatie staat. Het claimende gedrag naar de ander toe heeft plaats gemaakt voor respect en de liefde die je voor jezelf bent gaan voelen.

Ben jij in de relatie juist de persoon met met angst om je te binden, dan zal je merken dat binden en verbinden meer vanzelf gaan. Je hebt geleerd om je eigen grenzen te herkennen en te accepteren en daarnaar te handelen.

In een gezonde relatie leren beide partners dat ze er op kunnen vertrouwen dat ieder zijn eigen verdriet draagt en dat ieder zijn eigen eenzaamheid opvult.

Het gevoel van de ander nodig hebben, verandert in `er voor de ander zijn`. Zo krijgt een relatie een andere waarde. Een intense waarde door de kracht van de emotionele verbondenheid met elkaar.

Reactie plaatsen