Hoe ontstaat een burn-out? Pas op stress!

Hoe ontstaat een burn-out? Pas op stress!

Een burn-out is het gevolg van een langdurige periode waarin je voorbij aan je krachten, inzet hebt geleverd. Vaak gaat hieraan een overspannenheid vooraf, waarbij je de symptomen hebt genegeerd. Dit leidt er vervolgens toe dat je lichaam dusdanig uitgeput raakt dat je helemaal geen energie meer hebt om de lichtste werkzaamheden thuis uit te voeren.

Vaak zijn er ook uitvalsverschijnselen, waarbij je hersenen niet meer gemakkelijk dingen kunnen verwerken, onthouden of aansturen. Je ervaart mogelijk concentratieproblemen en kunt weinig nog hebben. Je raakt snel geïrriteerd en hebt weinig interesse om nog iets te doen. Het is belangrijk om een burn-out zoveel mogelijk te voorkomen.

Verschillende oorzaken voor een burn-out

Hoe ontstaat een burn-out? Er zijn verschillende oorzaken die je kunt aandragen voor het ontstaan van een burn-out. Een belangrijke hoofdfactor hierin is over het algemeen vaak een overmatige hoeveelheid stress. Dit kan op zowel de werkvloer ontstaan, als thuis plaatsvinden, als de leefomgeving veel spanning oproept.

Stress heeft een verlammende uitwerking op het lichaam en de gemoedsrust van mensen. In eerste instantie houdt het je actief, maar het onttrekt je aan energie doordat het alles vergt van je uithoudingsvermogen. Op een gegeven moment gaat het lontje uit en belandt je in een burn-out.

Hoog emotioneel verwachtingspatroon

Je kunt spreken van een chronische energielek in het energieveld van de betrokken persoon. Vaak herken je dat er sprake is geweest van een te grote belasting op emotioneel vlak in de omgang met anderen. Dat kan iedereen betekenen, zowel collega’s op het werk, als klanten of cliënten waarvoor je zorgdraagt, of je eigen kinderen, zeker wanneer je hier alleen voor moet zorgen en weinig tot geen steun ontvangt.

Ook kan er sprake zijn van een te hoog verwachtingspatroon waardoor je teveel druk op jezelf legt. Dit kan je dusdanig uitputten dat je met een burn-out te maken krijgt.

Draaglast en kracht

Er dient te allen tijde een goede balans te zijn tussen de hoeveelheid energie die je besteedt aan bijdragen aan het leven en het terug ontvangen hiervan. Je hebt dan te maken met aspecten als draaglast en draagkracht. Wanneer de last dusdanig hoger ligt dan je met draagkracht kunt dragen, word je er uiteindelijk door bedolven. Er ontstaat een verstoring in het evenwicht, waardoor je in disbalans raakt.

Bij een burn-out is er sprake van een chronische verstoring en ben je te lang doorgegaan op wilskracht, terwijl je lichaam al vaker heeft aangegeven dat het niet langer meer ging. Van overspannenheid ga je zo over tot een burn-out.

Klachten bij een burn-out

Een burn-out kun je herkennen door bepaalde kenmerkende klachten. Je voelt je lichamelijk en geestelijk vermoeid, waarbij je mentaal, emotioneel en lichamelijk nog weinig kunt opbrengen. Je bent veel sneller uitgeput en kunt ook pijn ervaren in spieren, nek of rug.

Bovendien kun je je moeilijk concentreren, duizeligheid en klachten in organen als maag of darmen. Hoe ontstaat een burn-out? Door dergelijke symptomen te negeren, loop je hier te lang mee door totdat je werkelijk niet meer verder kunt.

Behandeling voor burn-out

Om te kunnen herstellen van een burn-out is het belangrijk om hier deskundige hulp voor in te roepen. Zo kan er gekeken worden naar hoe jouw manier van doen bijdraagt aan het ziekteproces. Door inzichtelijk te krijgen welke overtuigingen jou aansturen om voorbij aan jezelf te gaan, kun je voorkomen dat een burn-out opnieuw zal optreden.

Meer lezen over burn-out?

4 Tips om een burn-out te voorkomen

Welke stress symptomen zijn er te herkennen?

Op zoek naar een goede en betaalbare anti stress cursus?

26 manieren om stress te verminderen

Reactie plaatsen