Dè ultieme handleiding naar persoonlijke effectiviteit

Dè ultieme handleiding naar persoonlijke effectiviteit

Ieder mens kent de behoefte om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Dit kan door het uitvoeren van kleine, subtiele veranderingen, maar uiteraard ook groots als een ambitieus droomdoel worden beschouwd.

Vaak zijn er ideeën of dromen genoeg, die een beeld geven van wat voor jou belangrijk is om moeite voor te doen. Duidelijke inzet kan hiervoor dan gegeven worden, overtuigd van je goede motivatie en kunde om hier een succes van te maken.

Gemiddelde leestijd: 10 minuten

Waarom behaal je je doelen vaak niet?

Toch blijkt vaak dat talenten niet helemaal volop tot hun recht komen, mogelijkheden niet volledig benut worden en gewenste resultaten simpelweg uitblijven.

Er kunnen dan diverse oorzaken zijn waarom je op een bepaald punt blijft steken, ondanks dat al het potentieel zeker aanwezig is om een goede uitkomst te kunnen verwachten.

Of je doelen nu simpel of vooruitstrevend zijn, het is belangrijk om goed te kijken naar waar je knelpunten zitten. Waarom stagneert het en wat kun je doen om positieve voortgang te realiseren? Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit is hierin fundamenteel.

In dit artikel leer je wat persoonlijke effectiviteit is en hoe je het kan inzetten.

De kracht van persoonlijke effectiviteit

Het effectief omzetten van ideeën naar daadkrachtige handelen, voor het behalen van persoonlijk gestelde doelen, is de kracht van persoonlijke effectiviteit. Je werkt hierbij aan beperkende gedachten, zodat deze niet langer het proces beïnvloeden, op een manier die nadelig voor je uitpakt.

Door je bewust te worden van hetgeen je wilt bereiken of verwezenlijken in je leven, kun je gaan bedenken wat nodig is om dit daadwerkelijk mogelijk te maken. Persoonlijke effectiviteit haalt het doel uit de droomwereld van gedachten en ideeën, naar de tastbare realiteit.

Zo kan het ervaren worden als een concrete manifestatie. De mate waarop je persoonlijke effectiviteit toereikend genoeg is, bepaalt het uiteindelijk succes om dromen in werkelijkheid om te zetten. Hiervoor is moed, daadkracht, zelfdiscipline en een duidelijke motivatie nodig.

Allemaal kernkwaliteiten die het geloof in eigen zeggenschap over je leven en het verloop ervan vergroten en stimuleren. Het is dan ook zeker belangrijk om je persoonlijke effectiviteit te versterken en de controle over jezelf toe te eigenen.

1. Doelen bepalen

De eerste stap om een verandering in je leven mogelijk te maken, is dat je heel goed weet wat belangrijk voor je is. Nadenken over waar je verlangens en hoop liggen, helpt je bij het bepalen van doelen.

Zelfreflectie is hierbij van essentieel belang, aangezien je enkel door goed bij jezelf te raden te gaan, kunt ontdekken welke dingen je graag anders zou willen zien. Dit kan op werkgebied zijn, maar uiteraard ook heel goed op privévlak worden ingezet.

Vragen die je jezelf kan stellen

Mogelijke vragen die je jezelf kunt stellen om inzicht te krijgen in welke doelen voor jou belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben op werkgebied?
 • Wil je voldoende kunnen sparen voor een wereldreis?
 • Welke functie, salaris, positie wil je naar toe werken?
 • Wil je voor jezelf beginnen of liever in een goedbetaalde reguliere baan blijven?
 • In wat voor soort huis wil je graag wonen?
 • Wil je graag een auto, een boot aanschaffen of vliegles nemen?

Dit zijn allemaal vragen die bewustwording brengen over hoe je in je leven staat en wat je ervan verlangd. Hoe nauwkeuriger je over deze dromen nadenkt en werkelijk durft te voelen welke diepgaande gevoelens hier richting aan geven, des te duidelijker kun je je doelen gaan bepalen.

Het belang van inspiratie

Het stellen van doelen is een belangrijk onderdeel van het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. Je krijgt zo beter inzicht in waarvoor je je kwaliteiten kunt inzetten en je motivatie voor kunt aanboren.

Hoe meer inspiratie je krijgt, des te sneller zul je geneigd zijn om moeite te doen om dit ook mogelijk te maken. Een belangrijke drijfveer voor persoonlijke effectiviteit.

2. Helder krijgen van vaardigheden

De volgende stap in het vergroten van je persoonlijke effectiviteit, is het in kaart brengen van de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten die ieder mens in zich draagt.

Iedereen heeft specifieke talenten die uniek en kenmerkend zijn voor jou alleen en die je verder kunnen helpen om stappen richting het verwezenlijken van je dromen te zetten. Er wordt niet voor niets gesproken over ‘verandering begint bij jezelf’.

Jij hebt uiteindelijk de kwaliteiten en bouwstenen in huis om je ideeën om te zetten in feitelijke waarheden. Ideeën kunnen zeker worden omgezet naar daden, echter zijn hierin zeker enkele handelingen en stappen te zetten.

Persoonlijke effectiviteit moedigt je aan om deze ook daadwerkelijk te nemen.  Het dient als een drijfveer dat het proces in werking zet. Door enkel in gedachten de mooiste ideeën te bedenken, zonder daadwerkelijk deze in praktijk te brengen, zorgt voor stagnatie, onzekerheden en onvervulde wensen.

Schrijf het op

Door je persoonlijke effectiviteit te vergroten, kun je gemakkelijker met je ideeën aan de slag en hiervoor ook de benodigde hulp vragen. Om te weten hoe je je ideeën kunt omzetten naar praktische manifestatie, schrijf je eerst al je vaardigheden op papier.

Zo krijg je een goed beeld van wat je in kunt zetten om je doelen te behalen. Tevens krijg je inzicht in je eigen gedrag en handelen, zodat je kunt opmerken waar knelpunten of valkuilen schuilen, die een effectief realiseren van je plannen kunnen belemmeren.

3. Oplossen van beperkende overtuigingen

De derde stap naar persoonlijke effectiviteit is het oplossen van beperkende vaardigheden.

Persoonlijke effectiviteit komt voort uit dingen waar je energie van krijgt. Hoe meer waarde iets heeft voor je en je op een diepere laag in je interesse raken, des te gemotiveerder zul je zijn om hiernaar toe te werken.

Toch blijkt het voor velen alsnog lastig om daadwerkelijk het proces in werking te zetten, waarbij ideeën hun weg vinden naar de praktijk van alledag. Hoe is het mogelijk dat enthousiaste ideeën enkel in het denken blijven steken en vaak zo moeizaam gerealiseerd worden, terwijl er toch een duidelijke behoefte en motivatie is?

Veel mensen kennen dit verschijnsel wel, waarbij in het najagen van dromen vaak nog iets in de weg staat. Beperkende overtuigingen spelen hierin een aanwezige rol. Dit kunnen twijfels zijn over de eigen vaardigheden, een gebrek in geloven in jezelf of angsten en ontmoedigingen die door anderen zijn aangepraat.

Beperkende overtuigingen ontstaan in je jeugd

Vaak bouw je dergelijke beperkende overtuigingen reeds in je jeugd op. Vervolgens spelen ze nog steeds parten in je volwassen leven, zodra je voor doorslaggevende keuzes komt te staan. Ongemerkt trekken ze dan je vertrouwen omlaag en wordt het lastig om er werkelijk voor te gaan.

Ook kan het zijn dat je nauwelijks bent aangemoedigd om je dromen na te jagen. Hierdoor kan het zijn dat er ergens een geloof in je zit dat dit niet werkelijk te realiseren valt. Onwerkelijke angsten kunnen zo je persoonlijke effectiviteit beïnvloeden en deze lamleggen.

Het wordt zo een stuk moeilijker om veranderingen in je leven aan te brengen en te geloven dat je hier zelf ook invloed op uit kunt oefenen. Wanneer een stap gezet moet worden, deins je terug of zoek je uitvluchten om niet je eigen proces hierin aan te gaan. Herkenbaar?

Oplossen van beperkende overtuigingen

Als je je beperkende overtuigingen wilt oplossen zal je eerst moeten ontdekken welke overtuigingen jou tegenhouden. Dit kun je doen door heel alert te zijn op weerstand die je voelt in bepaalde situaties.

Als jij bijvoorbeeld denkt aan een actie die je graag wilt uitvoeren maar steeds maar niet doet. Wat voor een gevoel heb je hierbij? Welke overtuiging zorgt ervoor dat jij niet doet wat je eigenlijk wilt doen?


"Als je je beperkende overtuigingen wilt oplossen zal je eerst moeten ontdekken welke overtuigingen jou tegenhouden."


Een aantal voorbeelden van beperkende overtuigingen zijn:

 • Ik ben erg onhandig
 • Niemand kijkt naar mij om
 • Ik ben lelijk of ik zie er niet uit
 • Anderen laten mij in de steek
 • Risico’s lopen durf ik niet goed
 • Ik ben niet interessant genoeg voor anderen
 • Veranderen vind ik nu eenmaal moeilijk
 • Ik ben erg verlegen
 • Het gaat toch altijd anders dan ik wil
 • Ik mag geen fouten maken
 • Met hard werken moet ik het verdienen
 • Ik ben niet zo slim
 • Afhankelijk zijn is het ergste wat je kan overkomen
 • Wat zullen anderen wel van mij denken
 • Ik mis de nodige vaardigheden
 • Wie voor een dubbeltje is geboren, wordt nooit een kwartje

Relativeren

Zodra je weet welke overtuigingen jou beperken in je acties kun je simpelweg gaan relativeren. Stel je jezelf hierbij vooral de vraag: is het écht zo dat ik niet interessant genoeg ben? Is het écht zo dat ik het niet kan? Is het écht zo dat ik niet mooi genoeg ben?

Vaak merk je dan al dat de overtuiging afneemt omdat je overtuiging niet gebaseerd is op feiten. Wanneer dit gebeurt is het tijd om door de overtuiging heen te breken en gewoon te doen wat je zo graag wil doen.

Natuurlijk zijn er ook overtuigingen die zó diep zitten dat ze meer aandacht verdienen. Hierbij kan bijvoorbeeld een coach je de nodige inzichten bieden om ze op te lossen.

4. Stressmanagement

Ook stress kan een beperkende factor zijn in het inzetten van persoonlijke effectiviteit. Angsten over je eigen vermogens om veranderingen te realiseren, kunnen veel stress opleveren. Het verbeteren van je levenskwaliteit kan zo in het gedrang komen. Vervolgens blijf je steken in je comfort zone.

Lang niet altijd is dit wenselijk, zeker niet als je wel beschikt over een flinke dosis ambitie. Alsnog kunnen er verschillende factoren spelen die het je moeilijk maken om je ideeën kenbaar te maken of om deze uit te voeren en tot een geslaagde uitkomst te brengen.

Dit onvermogen, gevoed door beperkende gedachten, angsten en twijfels over je eigen kunnen, zorgt voor ongekende stress en teleurstellingen. De stress op zichzelf vormt dan een nieuwe invloed die het lastiger maakt om voorbij te gaan aan de belemmerende invloeden.

Vicieuze cirkel

Je belandt als het ware in een vicieuze cirkel. Dit kan veel van je tijd, aandacht en energie kan opeisen, die anders kan worden ingezet voor persoonlijke effectiviteit. Stressmanagement is dan ook een belangrijke vaardigheid die je jezelf kunt aanleren om met dergelijke stressvolle invloeden om te gaan.

Grip op stresssituaties of triggers die dit in stand houden, kunnen zo helpen je persoonlijke effectiviteit te versterken. Hoe kalmer je het groeiproces in kunt stappen en kunt doorlopen, des te gemakkelijker wordt het om bij jezelf te blijven en te vertrouwen op je eigen vaardigheden.

Stressmanagement waarbij oefeningen worden ingezet om de stress- en paniekgevoelens, de twijfels over de mogelijkheden, weg te nemen, helpen je eveneens bij het in jezelf geloven.

5. Verbeteren van communicatieve kwaliteiten

Persoonlijke effectiviteit staat of valt bovendien vaak met het vermogen om je ideeën goed onder woorden te kunnen brengen. Ook is communicatie belangrijk om met anderen in samenwerking te treden om je doelstellingen werkelijkheid te maken.

Lang niet altijd is iedereen verbaal krachtig genoeg om duidelijk een stappenplan te presenteren en hier voldoende mensen voor te enthousiasmeren. Gelukkig zijn hierin voldoende trainingen te volgen, die je kunnen helpen bij het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden. Hierdoor wordt het gemakkelijker om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Ook daarin leer je veel over jezelf en kun je een positievere mindset aanleren die een positieve wending aan je leven kan geven. Hoe meer zelfverzekerdheid je kunt behalen door het vergroten van je communicatieve kwaliteiten, des te geloofwaardiger wordt het voor je om je plannen te verwezenlijken. Je haalt hiermee zeker een drempel weg.

Door ook te kijken naar je eigen houding jegens anderen en het maken van veranderingen buiten je comfort zone, krijg je inzicht in hoe anderen je zien en waar eventuele communicatie of begrip verder spaak loopt.

Je kunt je eigen gedrag veranderen om ook dingen in je leven te draaien en een nieuwe wending te geven. Zolang je hierin geen inzicht hebt of niet de moed om hieraan te werken, zal eveneens de persoonlijke effectiviteit stagneren.

6. Goed indelen van tijd

Om persoonlijke effectiviteit succes vol in te zetten, is een goede indeling van tijd een belangrijk aspect. Het effectief indelen van je tijd biedt rust en overzicht, waardoor je algehele stresslevel een stuk lager blijft. Dit alles draagt bij aan een betere gemoedsrust en je kunt daardoor gemakkelijker je vaardigheden inzetten om je doelen te bereiken.

Ook kun je aan jezelf een tijdslimiet opleggen, waarin je bepaalde veranderingen wilt realiseren. Deze zelfopgelegde druk kan leiden tot betere prestaties en een meer gedreven motivatie. Je zet jezelf zo ergens vast, waardoor je gemakkelijker stappen kunt zetten.

Er zijn zo verschillende factoren waar je rekening mee kunt houden, wanneer je bepaalde aspecten van je leven wilt veranderen of verbeteren. Ze bepalen op een eigen manier hoe succesvol de persoonlijke effectiviteit zal kunnen worden uitgevoerd.

7. Actieplan opstellen

Zodra je inzicht hebt in deze diverse factoren en leert hoe je stressvrij bij je eigen zelfvertrouwen kunt blijven, kun je een actieplan opstellen voor het behalen van je doelstellingen.

Hierin kun je duidelijk stap voor stap omschrijven wat je doelstellingen zijn die je wilt behalen, welke vaardigheden je bezit om dit te realiseren en welke beperkende invloeden meespelen, die je nog hiervan weerhouden.

Ook kun je bekijken wat nodig is om werkelijk veranderingen in je leven mogelijk te maken, zodat je inderdaad eindigt met hetgeen je voor ogen hebt.

In het actieplan kun je bovendien enkele voorbeelden plaatsen waaruit blijkt hoe effectieve planning kan leiden tot het behalen van de gewenste resultaten. Ongetwijfeld heb je eerdere ervaringen opgedaan die je kunnen inspireren om hetzelfde succes te behalen voor één van je nieuwe doelstellingen.

Alles in het actieplan is opgesteld om je bewust te maken van je mogelijkheden, kwaliteiten, valkuilen en uiteindelijke vaardigheden om de eindfinish te bereiken.

Persoonlijke effectiviteit is mogelijk!

Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit is voor iedereen te realiseren. Wil je veranderingen in je leven mogelijk te maken? Dan moet je eerst geloven dat het mogelijk is en dat je hier zelf invloed op kunt uitoefenen. Dit bevordert de persoonlijke effectiviteit waarmee je actie onderneemt om je plannen de wereld in te brengen.

Bewustwording over alle factoren die deze effectiviteit verder kunnen beperken, zorgt ervoor dat je als persoon kunt groeien en succesvol kunt zijn. Ongeacht waar je dit in wilt zetten. Persoonlijke effectiviteit is een waardevol aspect van je persoonlijkheid. Het bepaalt in doorslaggevende mate je succes en ontwikkeling als mens.

Reactie plaatsen