Page content

Wat is faalangst? Een uitleg voor dummies

Wat is faalangst? Een uitleg voor dummies

Wat is faalangst?

Iedereen kent het woord maar wat is faalangst nou eigen precies? De definitie van faalangst is dat je bang bent om te falen of te mislukken. Vaak treedt deze angst op wanneer je een prestatie moet leveren en waarbij je bang bent teleur te stellen of dat anderen een oordeel gaan vellen.

Het is een angst die optreedt bij bepaalde gebeurtenissen of situaties en die weer verdwijnt, zodra dit gebeuren is afgelopen. Zodra eenzelfde situatie zich opnieuw voordoet, zal ook de faalangst opnieuw opkomen. Het is dus voornamelijk gerelateerd aan specifieke gebeurtenissen, waarbij een prestatie verwacht wordt.

Hiermee onderscheidt het zich van andere soorten angsten. In zekere mate heeft iedereen wel een angst om te falen, echter wanneer dit irrationele vormen aanneemt waarbij de angst niet meer in verhouding staat tot de taak, dan spreekt men specifiek van faalangst.

Symptomen van faalangst

Faalangst gaat gepaard met duidelijke, onmiskenbare symptomen. Uiteraard kan iedereen zich vooraf aan een bepaalde taak gespannen voelen en nerveus zijn. Men spreekt dan doorgaans van ‘gezonde spanning’.

Bij faalangst is het allesbehalve gezond nog te noemen. De spanning kan dusdanige vormen aannemen dat je er echt misselijk van wordt en zelfs van moet kokhalzen. Het hart zal sneller gaan kloppen, waardoor je koortsachtige symptomen kunt ervaren als koude trillingen in combinatie met transpiratie.

Je kunt moeilijker gaan ademhalen, zelfs gaan hyperventileren, duizelig worden en mogelijk zelfs flauwvallen van de stress. Ook kan de spanning overslaan in paniekaanvallen of een totale verkramping in het lichaam teweegbrengen. Het is zeker geen angst waar licht over gedacht kan worden.

wat is faalangst

Rationeel denkvermogen wordt geblokkeerd

Wanneer faalangst optreedt, wordt automatisch het rationele denken geblokkeerd. Je kunt hierdoor nog heel moeilijk helder denken. De angst wordt het aandachtspunt en alles lijkt hierdoor te worden ondergesneeuwd.

Doordat de zuurstoftoevoer naar je hersenen vermindert, wordt het lastig om nog duidelijk je gedachten onder woorden te brengen. Uiteindelijk zal hierdoor je angst om te falen bewaarheid worden, aangezien de resultaten niet zullen zijn wat je ervan had gehoopt.

Zeker als faalangst vaker optreedt en je dus ook meer van dit soort teleurstellende ervaringen hebt, wordt ook de faalangst steeds reëler. Zo belandt je in een vicieuze cirkel, waarin angst om te falen de boventoon voert. De scheidslijn tussen werkelijkheid en illusie wordt steeds kleiner.

Welke soorten faalangst bestaan er?

Binnen het concept faalangst zijn er bovendien nog enkele verschillende soorten te onderscheiden. Niet iedere vorm van faalangst is namelijk hetzelfde. Er bestaan drie typen faalangst, namelijk cognitieve faalangst, sociale faalangst en motorische faalangst.

Cognitieve faalangst is het meest voorkomend, waarbij je angst ontwikkelt voor het presteren tijdens bijvoorbeeld examens. Je moet hierbij blijk geven van opgedane kennis en dit uitdragen. Hiervoor kun je een faalangst ontwikkelen.

Een andere vorm van faalangst is sociale faalangst, waarbij je bang bent om een flater te slaan in contact met andere mensen. Je ervaart een angst om jezelf te presenteren ten opzichte van mensen die je ontmoet of je voelt je ongemakkelijk in grote groepen mensen.

Motorische faalangst is gericht angst voor het leveren van prestaties op fysiek vlak. In alle gevallen kan het verstijven van het lichaam een uiteindelijke succesvol resultaat in de weg staan, waardoor het idee van falen enkel wordt bevestigd. Een volgende poging wordt hierdoor opnieuw bemoeilijkt, doordat het nu op realiteit lijkt gebaseerd.

Oplossingen voor faalangst

Wat is faalangst? is een vraag die voor menigeen wel is te beantwoorden. Het is zeker een angst die zeker serieus genomen dient te worden en waarvoor je gelukkig diverse mogelijkheden kunt aanwenden om hier beter mee om te leren gaan.

Door de angst onder ogen te komen en te leren hoe je terug in ontspanning kunt komen, is het mogelijk om faalangst te laten afnemen, zodat je weer optimaal kunt functioneren.

Je hebt nu antwoord gekregen op de vraag: wat is faalangst? Wil je meer tips over hoe je om kunt gaat met deze angst, lees hieronder dan even verder.

Heb jij last van faalangst? Doe de faalangst test

Faalangst bij volwassenen: 6 tips die écht helpen

    Comment Section

    0 reacties op “Wat is faalangst? Een uitleg voor dummies

    Plaats een reactie


    *