Wat bemoeilijkt je gevoelens uiten?

Wat bemoeilijkt je gevoelens uiten?

Gevoelens heeft ieder mens. Toch is het lang niet altijd gebruikelijk om je gevoelens ook daadwerkelijk te tonen. Met andere woorden: je gevoelens uiten. Waar doorgaans bekend is dat het verstandig is om gevoelens te uiten, gebeurt dit in de realiteit van alledag zeker niet in de mate dat heilzaam zou zijn.

Er ontstaat hierdoor veel miscommunicatie, omdat mensen gewoonweg niet weten wat de ander denkt of echt vindt van een situatie. Er blijft veel ter eigen interpretatie over en hierdoor kan een indruk ook blijven steken in aannamen of veronderstellingen. Met als gevolg dat er irritatie kan ontstaan, omdat er niet voldoende begrip is voor het standpunt van de ander.

Redenen tot niet uiten van gevoelens

Er kan een bepaalde angst op liggen om je ware gevoelens te uiten. Ook kan het gebeuren dat je wel een indicatie hierover geeft, maar niet het totaal aan intensiteit. Je vlakt het als het ware af, waardoor het alsnog verkeer kan worden geïnterpreteerd. Dit kan je ervan weerhouden om een volgende keer opnieuw iets te delen, omdat het je veronderstelling voedt dat je toch niet gehoord of begrepen gaat worden. Een angst voor conflict of confrontatie kan ook een reden zijn om je gevoelens niet voldoende te uiten. Mogelijk wijzen andere mensen je af of breken ze in woede uit over hetgeen je met hen hebt gedeeld en bewaar je liever de goede vrede.

Opvoeding heeft invloed

Gevoelens uiten is niet altijd gangbaar. Vanuit cultuuroogpunt kan het zijn dat het uiten van gevoelens niet gebruikelijk is en niet wordt getolereerd. Het kan hierbij ook om enkele specifieke gevoelens gaan. Maatschappelijk gezien is het lang zo geweest dat mannen geen verdriet of angst hoorden te tonen, omdat dit gezien werd als een teken van zwakte.

Gelukkig is hierin een verandering merkbaar en krijgen jongens steeds vaker de boodschap dat dit wel oké is. Meisjes worden daarentegen weer vaak gecorrigeerd als ze boosheid tonen, want ‘meisjes zijn toch lief’ en horen te allen tijde begrip en medeleven te tonen. Zo blijven gevoelens van irritatie vaak ongeuit.

Gedachten lezen

Door het niet uiten van je gevoelens, is het niet altijd duidelijk voor anderen wie je bent en wat je bedoelt. Misschien vind je het ook niet nodig om veel te delen van jezelf en wacht je tot iemand echt interesse in je toont en je als vanzelf ziet voor wie je bent. Het wordt dan een soort afwachten totdat iemand je gedachten kan lezen en op het eerste gezicht je helemaal kan doorgronden. Hiermee haal je echter alleen maar een teleurstelling op je hals, omdat niet iedereen kan aanvoelen wat je bedoelt. Het is belangrijk om jezelf duidelijk uit te spreken en in communicatie te gaan met anderen.

Niet kwetsbaar opstellen

Om echt je gevoelens te uiten, zul je je kwetsbaar moeten opstellen. Het kan zijn dat je door teleurstellingen bang bent om aan anderen dit verdriet te tonen. Je kunt er zelfs een gevoel van trots uithalen om te allen tijde gevoelens onder controle te houden, zodat je altijd sterk en zelfstandig overkomt. Dit kan op een gegeven moment echter eerder een belemmering worden dan een beschermmechanisme.

Het voorkomt namelijk dat je nieuwe mensen in je leven kunt toelaten en evenmin helpt het om van problemen weg te lopen doordat communicatie geen optie voor je is. Een uitspreken van je gevoel en je open op te stellen voor de ander kan kwetsbaar voelen, maar biedt wel ruimte voor verbetering en diepgaande relaties.

Passiviteit

Je gevoelens uiten is een actieve handeling. Door niet open te zijn en je terug te trekken, kun je vervallen in passief gedrag, wat mogelijk op den duur zelf agressief kan worden, omdat gevoelens geen uitweg krijgen. Ze borrelen zo op en vragen toch om aandacht. Dit kan leiden tot een emotionele uitbarsting, maar het is ook goed mogelijk dat je vervalt tot klagen of het negeren van anderen, omdat je je niet begrepen voelt.

Hiermee verwacht je indirect dat de ander jou benadert, terwijl je er verstandiger aan doet om in communicatie te treden en te verwoorden wat je voelt. Zo neem je actief controle over je gevoel op een geheel nieuwe wijze, die veel effectiever is en ook meer waardering zal opleveren.

Reactie plaatsen