Eenzaamheid oplossen

Eenzaamheid oplossen


In een wereld die steeds meer communicatief verbonden is door Social Media, lijkt het misschien vreemd dat mensen zich eenzaam blijven voelen. Toch is dit niet vreemd. De nieuwste technologieën laten ons dan wel meer woorden met elkaar uitwisselen, maar de kwaliteit van de emotionele band met elkaar, is niet verbeterd. Verre van verbeterd.

Eenzaamheid, het alleen voelen, komt tot uiting in een gevoel van isolatie. Hulpeloosheid overheerst je gevoelens, of je nu echt alleen bent of niet. In deze blog lees je over: Wat is eenzaamheid en het verschil tussen eenzaam en alleen zijn. Daarnaast geef ik tips hoe je eenzaamheid kunt oplossen en hoe je jezelf goed kunt laten voelen en gelukkig kunt zijn.

Wat is eenzaamheid

Er zijn diverse soorten eenzaamheid, die ook verschillende soorten gevoelens oproepen. Het is goed om te benadrukken dat je alleen voelen niet hetzelfde is als alleen zijn. Er is dus duidelijk een verschil tussen eenzaam en alleen zijn.

Er zijn genoeg mensen die alleen kunnen zijn, zonder dat ze daar negatieve gevoelens bij hebben. Eenzaamheid wil dus zeggen, het alleen zijn waarbij gevoelens van verdriet of depressie een rol spelen. Leren omgaan met eenzaamheid is belangrijk, omdat ieder mens op een bepaald moment in zijn of haar leven, tijd alleen zal moeten doorbrengen.

1. Stel jezelf de vraag wat goed is voor jou

Het is absoluut waar dat isolatie, in welke vorm dan ook, schadelijk kan zijn voor de mens. Maar het is ook waar dat iedere persoon een eigen belevingswereld heeft en dus een eigen definitie toekent aan alleen zijn. Hoe schadelijk alleen zijn is, hangt dus af van aan wie je het vraagt.

Het is namelijk een feit dat een grote groep mensen eenzaamheid opzoekt en daar gelukkig mee is. Daar is niets mis mee. In de westerse cultuur wordt er veel waarde gehecht aan extraversie. Mensen die introvert zijn en neigen naar afzondering, hebben vaak een minder goede naam. Zo kan er een probleem gevormd worden, dat feitelijk helemaal niet bestaat. Mensen gaan zich afvragen of ze een probleem hebben, omdat ze minder tijd willen doorbrengen in het gezelschap van anderen.

De waarheid omtrent alleen zijn, is dat het alleen schadelijk is wanneer er leed veroorzaakt wordt. Wanneer eenzaamheid een schaarste aan emotionele verbondenheid met anderen betekent. Dit verklaart dus ook waarom populaire mensen een leegte kunnen ervaren, ondanks een druk sociaal leven. Zodra de contacten met anderen niet gebaseerd zijn op eerlijkheid en dus leeg zijn, wordt er eenzaamheid ervaren. Daarom is de eerste stap naar eenzaamheid oplossen, jezelf de vragen stellen: Ben je alleen of ben je eenzaam? Wat ontbreekt er, wat heb je nodig om je beter te voelen?

2. Ken je eigen voorkeuren

Eenzaamheid kan, ondanks dat je je er niet van bewust bent, voortkomen uit een eigen besluit om je af te zonderen. Een besluit om je van het sociale leven uit te sluiten. Vaak gebeurt dit bij mensen die zichzelf apart en uniek voelen. Zij maken een indeling, waarbij de maatschappij uit twee groepen bestaat: aan de ene kant `de anderen` en aan de andere kant `zichzelf`. Echter, de wereldbevolking is te groot en te divers om iedereen te zien als een enkele groep.

Daarom is het goed om je eigen voorkeuren te kennen. Zo kun je op zoek gaan naar aansluiting op dat punt. Denk hierbij aan mensen die houden van dezelfde hobby of mensen die interesses hebben in dezelfde cursus. Ook het internet biedt veel mogelijkheden om op allerlei manieren contacten te leggen. Er bestaan online groepen, van waaruit soms de mooiste vriendschappen ontstaan. Echter, het internet op zich biedt geen garantie voor het overwinnen van eenzaamheid.

3. Zoek steun bij mensen dichtbij

Het overwinnen van eenzaamheid is geen makkelijke klus. Het is om die reden alleen al heel belangrijk dat je geen enkele hulp weigert. Immers, wil je eenzaamheid in jouw wereld oplossen, dan moet je je ontdoen van alle niet bestaande problemen. Kunstmatige problemen worden ze ook wel genoemd. Problemen die alleen in jouw hoofd bestaan.

Mensen om je heen helpen jou om een reëel beeld van jezelf te krijgen. Van daaruit kun je verder bouwen, met zelfvertrouwen, aan een leven zonder eenzaamheid die pijn doet. Daarnaast is praten over je gevoel alleen al een therapie op zich. Het helpt om het gevoel van eenzaamheid te doorbreken.

4. Bezoek sociale evenementen

Wanneer je nadenkt over hoe je jouw eenzaamheid kunt overwinnen, kun je gevoelens ervaren van neerslachtigheid. Soms ook depressieve gevoelens. Dit zijn gevoelens die het gevolg zijn van isolatie. In deze emotionele toestand is de energie om eigen initiatief te nemen laag. Daarom wordt het als moeilijk ervaren om er op uit te gaan.

Gedwongen worden om een sociaal evenement te bezoeken klinkt absoluut niet aantrekkelijk. Maar het is wel een erg goed middel om, eenmaal daar aangekomen, een proactieve houding aan te nemen. Zo leer je je hersenen om sociale activiteiten te associëren met blijdschap, gesprekken voeren en nieuwe mensen leren kennen.

Uiteraard kan jouw toestand zodanig moeilijk zijn, dat je al gediagnosticeerd bent met een of andere vorm van depressie. In dat geval zal bovenstaande averechts werken, omdat op dat moment niet de eenzaamheid maar de stoornis het probleem is.

5. Ontwikkel je technieken in assertiviteit

Nu je de eerste stappen hebt gezet en je comfortzone hebt doorbroken, ga je de volgende stap zetten. Je gaat jezelf daadwerkelijk een plek geven in de maatschappij. Assertief zijn, betekent een boodschap afgeven waarin je zelf gelooft. Het gaat niet over veel praten of hard praten. Assertiviteit gaat over zeggen wat je denkt, duidelijk, maar met respect voor de situatie. Bedenk dat assertief zijn om aandacht te trekken, niet gaat werken.

Je persoonlijke kenmerken, je uiterlijk of je smaak zullen er niet langer toe doen en mensen zullen niet opletten, omdat je boodschap niet gemeend overkomt. Er zijn veel artikelen geschreven over assertiviteit, die je absoluut zullen helpen.

6. Overweeg het gezelschap van een huisdier

Een huisdier is het ideale gezelschap om eenzaamheid te doorbreken. Ze zeggen niets, bekritiseren niet en zullen onvoorwaardelijk liefhebben. Vooral honden en katten. Studies hebben aangetoond dat bewoners van verzorgingstehuizen zich veel minder eenzaam voelden, wanneer ze tijd doorbrachten met een hond.

Stel je de situatie voor waarin je een slechte dag hebt gehad, je bent in een slecht humeur en je staat op het punt om ruzie te maken met de eerste persoon die je tegenkomt. Echter bij thuiskomst, staat er een kwispelende hond achter de deur, vol blijdschap op jou te wachten. Een huisdier zal alles doen om jouw aandacht vast te houden.

En zeg nou eerlijk, dat tovert toch vanzelf een glimlach terug op je gezicht. Bovendien kan het hebben van een huisdier helpen om andere mensen te ontmoeten op een ongedwongen manier. Je zult direct een positieve verandering merken in je humeur, want het alleen zijn, voelt niet meer alleen.

Reactie plaatsen