Faalangst oefeningen


Faalangst kan een enorme belemmering voor je zijn. Een obstakel dat tussen jou en je doelen in staat. Maar er is goed nieuws, deze belemmering kun je weghalen. Het hoeft er niet te zijn.

Theoretisch bekeken is het hebben van faalangst een combinatie van alle moeilijke gedachten en zorgen samen, wanneer je nadenkt over het niet behalen van jouw doel.
Het zijn grote en intense zorgen in je hoofd. Ze vergroten de kans dat je jouw doel uiteindelijk opgeeft. De sleutel naar succes in je leven, heeft voor een groot deel te maken met het durven gebruiken van je eigen angsten.

Onderstaan de tips helpen je om je faalangst te overwinnen.

1. Geef een nieuwe definitie aan falen

Wat betekent falen voor jou? Betekent het opgeven? Je doelen laten varen? Betekent falen voor jou dat je bepaalde doelen nooit zult bereiken? Bedenk goed wat voor jou persoonlijk het woord falen betekent. Falen is namelijk het lijdend voorwerp van je angst en tevens de belemmering voor succes.

Denk daarom in het vervolg niet meer in mislukkingen als je een doel niet hebt weten te bereiken. Maar zet je gedachten om naar wat je hoopt te bereiken en wat mogelijk is.
Blijf altijd doorgaan, want zolang je inspanning levert, is er geen ruimte voor fouten.

2. Maak verschil tussen echt en denkbeeldig risico

Het voelen van angst is een reactie op twee typen risico`s die een bedreiging vormen: reële en ingebeelde bedreigingen. Werkelijke bedreigingen vormen een risico voor wat betreft overleven. Denk maar aan een wandeling in de savanne tussen wilde leeuwen. Dat kan op overleving is vrij klein.

Ingebeelde bedreigingen zijn zelfbedachte mogelijke scenario`s. Zoals het houden van een toespraak voor een grote groep mensen, waarbij je mogelijk je tekst zult vergeten. Je voelt angst, maar feitelijk er is weinig risico voor wat betreft overleving.

Faalangst is per definitie een ingebeelde bedreiging. En ondanks dat het gevoel van angst absoluut echt is, is de dreiging niet aanwezig. Het is een dreiging van voorspellingen, een scenario dat je in je hoofd hebt. Het is een product van je eigen verbeelding.

Hiermee wordt beslist niet bedoeld dat de gevoelde angst ongegrond of irrationeel is! Maar het voelen van de angst is voorbarig en daardoor onnodig.

3. Kies vooruitgang in plaats van stilstand

Onderzoeken naar het bereiken van doelen, laten zien dat mensen twee vormen van benadering toepassen: aanpakken of vermijden. Kies je voor aanpakken en dus vooruitgang, dan gaat dit over een positief resultaat willen behalen.

Stilstand daarentegen wordt in relatie gebracht met het vermijden van een mogelijk negatief resultaat. Dikwijls gaat dit samen met gevoelens van angst, stuurloosheid en een ongeordende doelgerichtheid. En juist het ervaren van deze gevoelens, leidt tot het toepassen van meer vermijdingsgedrag in de toekomst.

Het is daarom belangrijk om je doelen opnieuw te formuleren. Ga je doelen aanpakken en ga vooruit. Het helpt je met zekerheid in het tegengaan van faalangst.

4. Ga voor een goed resultaat zonder je te hechten

Wanneer je een doel voor ogen hebt en je je erg hecht aan het behalen van een goed resultaat, dan zou een andere uitkomst als mislukking kunnen voelen. Het kan zijn dat naarmate de tijd vordert en je bepaalde ervaringen hebt opgedaan, het oorspronkelijke doel niet meer passend is . Of haalbaar, of zinvol in jouw leven. Bekijk daarom behaalde resultaten steeds opnieuw. Evalueer ze om niet terug te vallen in een gevoel van falen.

Onderzoeken tonen aan dat mensen die behaalde resultaten evalueren en heroverwegen, in staat zijn om hun verwachtingen aan te passen. Dit zorgt voor een gezondere mentale en tevens fysieke gezondheid.

Sommige doelen vragen een bepaalde mate aan flexibiliteit. Andere doelen vereisen juist doorzettingsvermogen. Ga dus aan de slag met je behaalde succes, hoe klein ook. Wees trots op al het werk dat je hebt verzet en de moeite die je ervoor hebt gedaan. De definitieve uitkomst is niet het belangrijkste. De weg ernaartoe is wat telt.

5. Wees sterk en je zult je overwinning behalen

Faalangst op zich, gaat feitelijk niet over de moeite die het kost om een doel te bereiken. Het gaat ook niet over de uitdaging die je te wachten staat. Waar faalangst over gaat, is de angst voor de mogelijkheid dat het gedane werk niet goed genoeg is. Dat het gedane werk niet voldoet aan de gestelde normen.

Gebleken is dat mensen met faalangst continu negatieve gevolgen verwachten van het werk dat zullen gaan afleveren. Hierbij horen gevoelens van verlegenheid en schaamte, maar zeker ook een verminderd zelfvertrouwen en afname van zelfrespect.

Om de gevolgen van jouw faalangst te verzachten, zoek je naar de consequentie waar je het meest angstig voor bent. Evalueer hoe jij met deze angst omgaat. Wanneer je dat helder hebt, ga je je concentreren op het versterken van je zelfvertrouwen. Je gaat niet meer hopen dat het wel goed zal gaan, of dat er niets fout gaat. Nee je gaat de consequenties die jou angstig maken oplossen. En dat maakt je sterk.

5. Besef dat niemand perfect is

Het ligt misschien voor de hand, maar niemand is perfect. Iedereen vergeet wel eens iets, of weet simpelweg (nog) niet de juiste manier om iets beter of anders te doen. Het zijn gevolgen van onbewuste gedragspatronen.

Leer daarom van je fouten. Profiteer van ervaringen, opgedane kennis en vaardigheden. Weet dat falen geen doel op zich is, maar een deel van een proces. Door de beleving van falen aan te passen, kun je stoppen met angstig te zijn.

Als jij te maken hebt met faalangst, stel jezelf dan eens de volgende vragen:
  • Welke gevolgen maken jou het meest angstig?
  • Wat is de impact van deze gevolgen voor jou persoonlijk?
    Zijn ze levensbedreigend of alleen maar onaangenaam? Zul je een onherstelbare pijn voelen of is het niet meer dan een gevoel van ongemakkelijkheid?
  • Hoe snel kun jij de draad weer oppakken?
    Zijn de gevolgen onomkeerbaar? Of is het alleen het moment en ga je daarna weer verder?

De sleutel

Wat uiteindelijk weerbaar en onbevreesd maakt, is niet het feit dat je geen angst meer voelt, maar het zelfvertrouwen dat je hebt om de gevolgen aan te kunnen. Dat is de sleutel die jou helpt om niet meer vatbaar te zijn voor faalangst.

Reactie plaatsen