Privacy statement

Door deze website te raadplegen stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Inleiding

Change of Heart verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit:

  • bezoek aan en gebruik van de website van Change of Heart;
  • door contactaanvragen verstrekte persoonsgegevens;
  • door nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonsgegevens;
  • een bezoek aan evenementen en/of activiteiten.

College bescherming persoonsgegevens

Change of Heart verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Change of Heart behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming van de persoon in kwestie. Change of Heart verwerkt de verzamelde persoonsgegevens ten behoeve van de administratie. De gegevens worden
ook gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de diensten en activiteiten van Change of Heart via de nieuwsbrief. Wanneer u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de link in het e-mail bericht. U kunt ook een e-mail sturen naar info@changeofheart.nl.

Cookies

Om het gebruiksgemak van deze website te vergroten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw op de website van Change of Heart komt, wordt uw computer
herkend op basis van de ‘cookie’. Als u niet wilt dat Change of Heart een ‘cookie’ op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Als u het gebruik van ‘cookies’ niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Google analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die een derde partij (Addthis) afkomstig zijn. Door middel van
deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Change of Heart heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de websites van Change of Heart zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Change of Heart kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van gegevens door die organisaties.

Wijziging van Privacy Statement

Change of Heart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Change of Heart adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over het privacy beleid van Change of Heart, dan kunt u deze richten aan Change of Heart, Hademanstraat 5, 8111 AJ Heeten of per e-mail: info@changeofheart.nl