De 12 meest voorkomende kenmerken van onzekerheid bij vrouwen

De 12 meest voorkomende kenmerken van onzekerheid bij vrouwen

Onzekerheid bij vrouwen is een actueel thema. Het leven wordt gedomineerd door de mooiste Instagram foto’s en de meest gelukkige familie foto’s op Facebook. Je hoeft maar een van de vele social media te bekijken en het gaat over wie heeft de beste stijl, de mooiste make-up of de mooiste look.

In werkelijkheid versterkt al deze informatie het lage zelfbeeld dat vrouwen vaak hebben van zichzelf. Vrouwen hebben daardoor de neiging om het ideaalbeeld na te willen bootsen, waarbij ze geloven dat mensen dan misschien meer om ze zullen geven of zelfs meer van ze zullen houden.

Het is de maatschappij die een beeld schetst van hoe mensen, en in het bijzonder vrouwen, zouden moeten zijn en hoe ze het beste kunnen handelen.

Iedereen is onzeker

Laten we eerlijk zijn, geluk, gezondheid en fit zijn, dat wil iedereen graag. En er is niets mis mee om ook aan anderen dat geluk te laten zien. Foto’s en video’s geven het gevoel weer. En waar plaats je die beter dan op social media?

Desondanks is het goed om te beseffen dat iedereen onzekerheden en gebreken heeft. En juist die maken een persoon uniek. Hoe dan ook, een onophoudelijke weergave van het ideaalbeeld heeft invloed op het complete zelfrespect.

Het is zo gemakkelijk om te worden meegesleept in een ideaalbeeld. Maar het is veel krachtiger wanneer een vrouw zelfbewust durft te zijn en met zelfvertrouwen door het leven gaat.

De realiteit is helaas vaak anders en daarom vind je hier een lijst van de 12 meest voorkomende kenmerken van onzekerheid bij vrouwen.

1. De control freak

In een gebalanceerde relatie behouden beide partijen hun onafhankelijke identiteit. Dit zou zo moeten zijn in alle soorten relaties, van werkrelaties en vriendschappelijke relaties tot liefdesrelaties. Zodra een vrouw onzeker wordt, gaat ze zich bedreigd voelen.

Dit gevoel van onzekerheid zal ze compenseren met het zoeken naar controle. Het hebben van controle geeft zekerheid in een onzekere situatie. Die controle kan bestaan uit het controleren van een partner, controle over voeding, controle over de huishouding of nog heel veel mogelijkheden meer.

En hoe meer dat gevoel van controle de onzekerheid wegduwt, hoe verslavender het gevoel wordt. De control freak is geboren en dat is het eerste duidelijke kenmerk van onzekerheid bij vrouwen.

2. De defensieve vrouw

Is een vrouw onzeker, dan zal ze alles dat tegen haar wordt gezegd als negatief opvatten. Commentaar ontvangen, zelfs wanneer het goed bedoeld is, lijkt onmogelijk. Voor een vrouw die zich onzeker voelt, zal zelfs goed bedoelde feedback voelen als kritiek. Ze zal zichzelf direct verdedigen.

Wanneer je dus te maken krijgt met een vrouw die zich alleen maar lijkt te verdedigen over alles, dan kun je er vanuit gaan dat ze zich vanbinnen heel erg onzeker voelt.

3. De jaloerse vrouw

Uiteraard is een gezonde vorm van jaloezie niet verkeerd. Zo kan jaloezie gericht zijn naar de partner. Maar jaloezie kan ook zeker gevoeld worden ten opzichte van een familielid of collega. Dit kan gaan over een betere beoordeling, een groter cadeau of simpelweg meer aandacht.

Een teveel aan jaloezie is echter geen goed teken. Een onzekere vrouw kan zich zodanig jaloers gaan gedragen, dat een ander zich er minder goed door gaat voelen. Een onzekere vrouw zal zich zorgen maken over dat ze niet goed genoeg is.

Een laag zelfbeeld is hiervan de oorzaak. Al zal ze dat nooit toegeven. Jaloezie gaat vaak gepaard met overmatig controle houden. Zo probeert een onzekere vrouw zekerheid te creëren voor zichzelf.

4. De vrouw die bevestiging nodig heeft

Een onzekere vrouw heeft bevestiging nodig van anderen, simpelweg omdat ze zich niet op haar gemak voelt. Een onzekere vrouw vraagt om goedkeuring en zoekt zoveel mogelijk steun bij anderen.

Een onzekere vrouw heeft anderen nodig om zich beter te kunnen voelen over zichzelf. Ze zal thema’s subtiel aan de orde laten komen, waarover ze zichzelf onzeker voelt. Ze zal de thema’s brengen met een negatieve veroordeling over zichzelf.

Daarna gebruikt ze de beoordeling van anderen om vorm te geven aan haar eigenwaarde. Simpelweg omdat ze zelf niet kan geloven dat de echte eigenwaarde in haar zelf zit. Dit proces gebeurt vaak onbewust en zal naarmate de onzekerheid toeneemt, ook steeds meer aanwezig zijn.

5. De drama Queen

Niet elke onzekere vrouw is hetzelfde, maar er zijn absoluut vrouwen die hun onzekerheid overschreeuwen. De reactie die ze geven op een gebeurtenis is meestal behoorlijk opgeblazen. Het is vaak letterlijk het overschreeuwen van de eigen onzekerheid. Drama creëren helpt enorm als dekmantel bij onzekerheid.

Een drama Queen geeft anderen een schuldgevoel over kleine gebeurtenissen die heel groot worden gemaakt. Door zichzelf op te tillen en zichzelf belangrijker te maken dan de werkelijkheid, kan ze haar onzekerheid verhullen.

6. De gesloten vrouw

Een vrouw die kampt met onzekerheid is vaak erg gesloten. Toch wil dat niet zeggen dat iedere introverte vrouw onzeker is. Laat dat voorop staan. Maar geslotenheid kan wel degelijk een kenmerk zijn van onzekerheid.

Een vrouw die zich onzeker voelt, zal geen openhartige discussie aangaan. Ze zal zich niet openstellen, bang om geen uitweg te vinden in een discussie. Onzekerheid maakt dat woorden tekortschieten, dat verdedigen niet lukt en dat eigenwaarde niet gevonden kan worden.

Het is daarom belangrijk voor een succesvolle relatie, dat je vertrouwen creëert. Dit geldt voor elk soort relatie, op welk gebied dan ook. Je openstellen naar elkaar, gebreken durven zien en daar verantwoordelijkheid voor nemen, is een must.

7. De roddelende, negatieve vrouw

Vrouwen die zich erg onzeker voelen, houden ervan om het leed van anderen te bespreken. Het voelt comfortabel om te zien dat het een ander ook niet goed gaat. Roddelen is hierbij een belangrijk instrument. Door te roddelen wordt andermans falen besproken. Door de moeilijkheden bij anderen te bespreken en deze uit te vergroten, wordt de eigen ellende verdoezeld.

Onzekere vrouwen beschouwen zichzelf simpelweg als een mislukkeling. En door een negatieve houding aan te nemen, worden zogenaamde lotgenoten gezocht. Puur om zichzelf beter te gaan voelen.

8. De vrouw die kleineert

Onzekere mensen houden ervan om anderen te pesten en te kleineren. De enige reden waarom iemand dit doet, is om zichzelf beter te laten voelen. Het is een onbewuste tactiek die wordt toegepast om iemands eigenwaarde omlaag te halen. Pesten en kleineren is in het algemeen een probleem in de maatschappij. En de gevolgen zijn vaak groot.

Ook een onzekere vrouw zal overstappen op deze wijze van handelen. Iemand die zich onzeker voelt, kan zichzelf niet op waarde schatten. En wanneer iemand zichzelf niet op waarde kan schatten, is het ook erg moeilijk om dat bij een ander wel te kunnen.

Kleineren van anderen is daarom een middel om de eigen onzekerheid niet te hoeven voelen. Door anderen te pesten of omlaag te halen, sta je niet alleen in je onzekerheid. Het is een kwalijke manier, maar helaas is het de realiteit.

9. De vrouw die je schuldig laat voelen

Onzekere vrouwen kunnen anderen heel goed het gevoel geven dat ze ergens schuldig aan zijn. Ze zijn met hun gevoel en blik vooral op zichzelf gericht. Ze zijn bezig met hun eigen onzekerheden, met als gevolg dat ze zich slachtoffer gaan voelen van situaties. Zo is het de meest handige methode om een ander een schuldgevoel aan te praten.

Binnen een liefdesrelatie is dit misschien wel een van de meest voorkomende eigenschappen. De partner gaat alleen op stap met vrienden of familie. De onzekere vrouw bedenkt duizend en één dingen. Ze richt zich op haar onzekerheid en straft haar partner door hem of haar schuldig te laten voelen.

Onzekere mensen hebben de eigenschap om anderen mee te nemen in hun eigen onzekerheid. Een onzekere vrouw wil haar partner in een liefdesrelatie helemaal voor zich alleen. Dit hangt weer direct samen met het voelen van jaloezie en het zoeken naar controle.

In sommige, ernstige gevallen, kan een onzekere vrouw zelfs zo ver gaan dat ze haar partner laat kiezen tussen haar zelf en zijn familie. Onzekerheid is een emotie die soms verregaande gevolgen kan hebben, wanneer er geen controle over is.

In een veilige relatie, zal de partner juist vrijheid geven aan de ander. Een partner zal willen dat de ander gelukkig is.

10. De vrouw die je leven binnendringt

Binnendringen klinkt misschien heel heftig, maar een onzeker persoon is afhankelijk van anderen. Zodra een onzekere vrouw iemand gevonden heeft waarbij ze zich goed voelt, zal ze de ander niet meer willen loslaten.

In een gezonde relatie, op welk vlak dan ook, is er een zogenaamde aparte ruimte. Iedere persoon heeft recht op een stukje eigen ruimte waarin hij helemaal zichzelf kan zijn, zonder zich te hoeven aanpassen. Een moment voor jezelf wordt deze ruimte ook wel vaker genoemd.

Een onzekere vrouw heeft deze aparte ruimte niet en zal dus direct binnendringen in de ruimte van de ander. De relatie wordt prioriteit nummer één en de vrouw zal zichzelf volledig wegcijferen. Ze zal alles doen om de ander aan zich te kunnen binden.

Ze zal alles doen opdat de ander haar niet meer verlaat. Door andermans leven volledig binnen te dringen en iemands ruimte volledig in te nemen, wil ze niemand kwaad doen. Ze zoekt juist naar bevestiging voor de eigen ruimte die zelf niet heeft.

11. De zogenaamd nederige vrouw

Doen alsof je erg bescheiden bent en nederig, is ideaal om jezelf zichtbaar te maken. Nederigheid heeft iets respectvols, wanneer het afkomstig is uit puurheid. Maar jezelf nederig voordoen om gezien te worden, heeft juist een tegengesteld effect. Het geeft anderen namelijk ook een minderwaardig gevoel.

De onzekere en zogenaamd nederige vrouw zal zichzelf beter willen voelen dan een ander. Wanneer iemand zich overdreven bescheiden en nederig voordoet en hier ook zichtbaar van geniet. Weet dan dat achter dit toneelspel een grote onzekerheid schuilgaat.

12. De klagende vrouw

Wanneer mensen in het algemeen last hebben van een behoorlijk minderwaardigheidscomplex, dan voelen ze zich niet goed genoeg om echt gelukkig te mogen zijn. Onzekere vrouwen voelen zich hierdoor niet gelukkig en zullen voor zichzelf doelen gaan stellen. Doelen die in werkelijkheid veel te hoog liggen.

Prestige komt in de plaats van onzekerheid. Door prestige wordt je immers gezien. De onzekere vrouw gaat zich superieur voelen, doordat ze hele hoge doelen wil behalen. Het is een heel proces dat zich afspeelt in haar hoofd. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat zij zich uiteindelijk nog onzekerder gaat voelen. Simpelweg omdat de gestelde doelen niet haalbaar zijn.

Teleurstelling is een sterke emotie

Het is logisch dat na niet behaalde doelen een grote teleurstelling op de loer ligt. Teleurstelling is een sterke emotie die vaak wordt omgezet in klagen. Mensen die klagen zijn in werkelijkheid erg teleurgesteld. Bij vrouwen is dat niet anders. Een onzekere vrouw zal beginnen met klagen, zodra ze zich onzeker voelt en teleurgesteld is over niet behaalde doelen.

De doelen waren er immers om zekerheid te creëren, maar dat is mislukt. Dat is de reden waarom een onzekere vrouw herkend kan worden aan haar klagende gedrag. Ze probeert op deze manier haar teleurstelling te verdoezelen, omdat de gestelde doelen in werkelijkheid onhaalbaar waren.

Herken je jezelf of iemand anders?

Herken je jezelf of iemand in je omgeving in bovenstaande punten? Dan heb je al een hele belangrijke stap gezet. Het herkennen van onzekerheid is belangrijk. Net als het weten wat onzekerheid met jou en anderen doet. Jij zelf kunt onzeker zijn. Maar je onzekerheid kan ook afkomstig zijn van iemand die jou onzeker maakt.

Door deze kennis help je jezelf en anderen om twijfels te verminderen of zelfs weg te nemen. Ook is het goed om niet toe te geven aan gevoelens van voldoening en waardering, die je zoekt bij mensen om je heen. Zoek de waardering in jezelf. Alleen dat is de goede weg naar meer zelfvertrouwen.

Neem geen houding aan van zelfkritiek om aandacht te vragen, maar wees juist medelevend. Wees zacht voor jezelf en heb begrip voor de mensen om je heen. Op deze manier doorbreek je een patroon.

Door anders te reageren en bewust te kiezen voor meer zelfverzekerdheid, help je jezelf en anderen op weg naar een veel gelukkiger en zekerder leven!

Ed
Door

Ed

op 17 Feb 2020

ja, ik herken zeker een aantal varianten die hierboven beschreven zijn. Zelfs ook wel als combinatie van meerdere bij eenzelfde vrouw. Hoe ik er mee om ga?: Meestal probeer ik de reactie het gedrag niet op mezelf te betrekken. Als je eenmaal weet dat het uiteindelijk een afweer is van pijn , dan kun je er wat makkelijker doorheen kijken en ook begrip voor hebben. Eerlijk gezegd heb ik er de laatste tijd steeds minder last van. Het brengt me niet meer uit evenwicht en dat is fijn. Zowel voor mezelf als voor diegene wie het aangaat. Ik denk trouwens dat mannen net zo goed hun buien, nukken en afweren hebben. Mooi artikel zo met dat overzicht!

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down