Page content

Hoe kom je van een negatief zelfbeeld af?

Hoe kom je van een negatief zelfbeeld af?

Hoe kom je van een negatief zelfbeeld af?

Een negatief zelfbeeld kan heel destructief werken. Het kan ervoor zorgen dat je minder goed voor jezelf zorgt. Dat je moeilijk aansluiting vindt bij mensen in je omgeving en mogelijk bereik je ook niet gemakkelijk wat je wat je graag voor je leven ziet veranderen.

Een negatief zelfbeeld beïnvloedt je denken, hoe je het leven ervaart en hoe je hierop reageert. Het is belangrijk om een negatief zelfbeeld om te zetten naar een positiever beeld over wie je bent en wat mogelijk is voor je. Het is hiervoor belangrijk dat je goed inzicht krijgt in waar het negatieve zelfbeeld vandaan komt.

Hardnekkige imprint

Een negatief zelfbeeld krijg je niet zomaar. Vaak is dit opgebouwd door vele jaren heen en de oorsprong ligt over het algemeen vaak al in de jeugdjaren. In de eerste jaren van je leven ben je emotioneel afhankelijk van je ouders. In vele andere opzichten ben je eveneens aan hun zorg overgeleverd.

Hoe meer zij konden openstaan en tegemoetkomen aan het vervullen van jouw behoeftes, op gebied van zorg, veiligheid en aandacht, des te positiever zul je over jezelf hebben leren denken.

Was dit echter minder succesvol en bleef je achter met een gevoel van verwarring of werd je juist eerder gecorrigeerd dan gesteund, dan vorm je een beeld over jezelf dat twijfel bevat. Je weet niet met zekerheid vast te stellen of je aanwezigheid wel gewenst of gewaardeerd wordt. Dit maakt je zelfbeeld een stuk negatiever.

Maatschappelijke bevestiging

Naast de opvoeding waarin je basisovertuigingen over jezelf leert ontwikkelen, draagt ook de invloed van de maatschappij bij aan het verder ontwikkelen van een negatief zelfbeeld. School, nieuwsberichten op televisie of advertenties in bladen, overal komt informatie naar je toe. Deze informatie haakt in op de reeds gevormde ideeën over hoe je moet zijn of waar je aan moet voldoen.

Wanneer er al twijfel en verwarring in je systeem aanwezig is, kan dit enkel je negatieve zelfbeeld verder verhogen. Bevestigingen over hoezeer je tekortschiet, of hoe weinig aansluiting je emotioneel kunt maken met wat er om je heen gebeurt, komen vanuit verschillende hoeken op je af. Het zelfbeeld blijft zo in stand.

Gedachten zonder realiteitsbesef

Een negatief zelfbeeld kan geprojecteerd worden op uiterlijke kenmerken, waardoor je geobsedeerd raakt met hoe je eruitziet. Je kunt jezelf te dik of juist te dun vinden en al je aandacht hierop richten om zo diepere gevoelens van afwijzing te verhullen.

Daarnaast kan het ook geprojecteerd worden op innerlijke gedachten als ‘ik ben niet leuk genoeg’ of ‘niemand mag mij’. Negatieve zelfbeelden kunnen zich dusdanig ontwikkelen dat er geen directe aansluiting meer is met de realiteit.

Het hoeft niet eens waar te zijn, of iemand ervaart het wel als dusdanig en reageert vanuit deze overtuiging. Een meisje met anorexia gelooft zo dat ze te dik is, terwijl ze reeds graatmager is. Een negatief zelfbeeld leidt tot gedachten die je helemaal kunnen meetrekken in een negatieve spiraal, waarbij je gedachten en overtuigingen steeds heftiger kunnen worden.

Negatief zelfbeeld omzetten tot positief zelfbeeld

Hoe kom je van een negatief zelfbeeld af? Door negatieve gedachten om te keren naar positieve. Raak allereerst overtuigd van dat je controle kunt uitoefenen op hoe je jezelf voelt en hoe je over jezelf denkt. Daarna kun je de gedachten opmerken en vervangen door positieve, krachtig aangespoord door een bewuste keuze aardiger te zijn voor jezelf.

Je zult bovendien stappen moeten nemen om je denkbeeld te wijzigen. Hiervoor zul je uit je comfortzone moeten treden en de confrontatie met angsten aan moeten gaan. Zo zul je vanzelf bemerken wat niet waar is en hoe je dingen anders kunt ervaren dan je doorgaans doet op basis van het negatieve zelfbeeld. Het zelfbeeld zal zo vanzelf meedraaien.

Hoe kom je van een negatief zelfbeeld af? Lees hier verder!

Positief denken: dit is het en zo leer je het!

Ontdek dé oefening om positief te leren denken

Negatieve gedachten zijn je grootste vijand

    Comment Section

    0 reacties op “Hoe kom je van een negatief zelfbeeld af?

    Plaats een reactie


    *